Denne nyhetsartikkelen er mer enn ett år gammel og kan være utdatert. Gå til nyhetsoversikten.

2016-12-07-forside

NM -katalogen kommer snart ut av trykkpressa og skal leveres for distribusjon.

Den blir distribuert til alle deltakere i rundene høst 2015 og våren 2016 og med 1-et  eksemplar til klubbene.Jeg ber alle  klubbledere besørge informasjon til sine medlemmer om at respektive adressen er sjekket og nødvendige korrigeringer gjort innen 14.desember.

Kataloger som kommer i retur grunnet manglende eller feil adresse vil kun bli ettersendt mot at kostnadene ved dette dekkes.

Bjørn Riise

Leder NSFF