Denne nyhetsartikkelen er mer enn ett år gammel og kan være utdatert. Gå til nyhetsoversikten.

52907 Hønefoss Kamera Klubb innbyr for 26. gang til Nasjonal Fotokonkurranse for digitale bilder! 

Etter å ha kommet oss velberget igjennom våre første 25 sammenhengende år med HØKK’s nasjonale fotokonkurranse ble det naturligvis en beskjeden feiring i etterkant. 

Vi har nå ristet av oss glitteret og stasen og satser videre mot nye mål. Så for både ’gjengangere’ og nye deltagere nærmer det seg igjen tid for å sende inn ymse bidrag i form av fotografiske blinkskudd til oss her i Hønefoss, og i vår nye medie-hverdag på alle kanter går det kjapt og enkelt å levere bildene digitalt. 

Fortsatt er vi takknemlige og glade for alle bilder fra ivrige fotografer som finner veien til oss så vår fotoferd fortsetter videre og dere er selvsagt alle hjertelig velkommen til å være med. 

Noe er som før: Innleveringsfrist 1. november 2016 

Og i år er vi tilbake til ’vanlig’ premiering igjen med kategorier som nevnt på neste side. Adelskalenderen vår viser at flere fotografer klatrer raskt på listene og vi ser at det stadig kommer bilder som viser både originalitet og oppfinnsomhet i alle kategorier. Dette viser at det fortsatt skjer ting innen det fotografiske uttrykk.

Norsk Selskap for Fotografi (NSFF) bidrar igjen med pokal til Beste Bilde for året og vår lokale Hønefoss Sparebank bidrar med 2 x Kompaktkameraer .

Premiering og visning på HØKK’s klubbmøte tirsdag 13. desember. 

NSFF godkjenning 2016/02

Premiering

1. Beste Fotograf totalt 

Gullplakett og pengepremie

2. Beste Bilde 

Gullplakett og Pokal fra NSFF

Inntil 2 sølvplaketter

Inntil 3 bronseplaketter

3. Beste Naturbilde 

Gullplakett og Kompaktkamera gitt av Hønefoss Sparebank.

4. Beste Menneskeportrett 

Gullplakett og Kompaktkamera gitt av Hønefoss Sparebank

5. Beste HØKK-fotograf 

Gullplakett

6. Beste Fotoklubb totalt 

Gullplakett

7. Hederlig omtale og Antatte 

Diplomer

 

Ca. 25 % av bildene vil bli antatt.

Konkurranseregler 

1. Konkurransen er åpen for alle fotografer i Norge. Tidligere premierte bilder i konkurransen kan ikke delta, men har bildet oppnådd Hederlig Omtale eller Antatt, kan du gjerne prøve det igjen.

2. Juryens avgjørelse er definitiv og kan ikke påklages, og ved å delta har man akseptert konkurransereglene.

3. Tema: Fritt og inntil 4 bilder per fotograf.

4. Deltagergebyret er kr. 150,- som må innbetales klubbens bankkonto 2230.20.10521 innen 1. november. Merk betalingen med: 26. Hønefoss. Viktig! Navn på fotograf må fremgå av betalingen. NB! Vi tar ikke Paypal – betaling til konto er eneste betalingsmetode.

5. HØKK forbeholder seg retten til følgende bruk uten vederlag:

• Vinnerbilder vil bli brukt av HØKK i forbindelse med konkurransen og relaterte ting som årsmeldinger o.l.

• Vinnerbildene kan publiseres sammen med informasjon om konkurransen, på nett eller i trykte media.

6. Innleveringsfrist er 1. november.

Bildene sendes på e-post til: nasjonalhokk@gmail.com 

• I e-posten SKAL det angis navn og adresse på fotograf og navn på bildefilene som legges ved e-posten, og dessuten skal navn på fotoklubb angis hvis man er medlem av en.

• Vi kan dessverre ikke love omgående bekreftelse på mottak, men alt besvares etter hvert.

• Bilder som ikke følger disse reglene blir ikke godtatt: a. Bildene skal være i jpg format.

b. Bildefilene må ha riktig navn. LES DETTE NØYE: Bildetittel og navn på fotograf skal fremgå av filnavnet i denne rekkefølge med mellomrom mellom ordene og vanlig bindestrek i tillegg mellom bildenavn og fotograf (eks: Vinterlandskap – Ole Olsen). Store bokstaver, og æ, ø og å er ok, men IKKE tegn som , . _ osv. Annen informasjon skal ikke inkluderes i filnavnet. 

• Bildene BØR være minimum 1024 x 768 piksler for å fremstå best mulig ved visning til jury.

Kontaktperson: Tore Hansen, tlf. 41 90 81 45 (m), tlf. 32 12 07 31 (hj) 

Mailadresse: nasjonalhokk@gmail.com / G+ side: 22 Hønefoss – nasjonal fotokonkurranse