Denne nyhetsartikkelen er mer enn ett år gammel og kan være utdatert. Gå til nyhetsoversikten.

Det har siden 2013 vært jobbet med å etablere et Nordisk forbund for amatørfotografi, basert på landenes nasjonale forbund.

Det har i flere år vært et nært samarbeid mellom de nordiske fotografiforbundene, og det har siden 2013 vært diskutert å formalisere dette i et felles organ. Og 18.august så Nordisk Forbund for Fotografi (NFFF) dagens lys i Finland.

Stiftere av NFFF (Nordic Socity of Photography) er Riksförbundet Svensk Fotografi – RSF, Suomen Kameraseurojen Liitto – SKsL og Norsk Selskap for Fotografi – NSFF. Selskabet for Dansk Fotografi (SDF) har på sin generalforsamling 3.oktober, vedtatt å melde seg inn i NFFF.

Styret i NFFF består av Nils-Erik Jerlemar (S) leder, Pekka Salminen (F) nestleder, Roald Synnevåg (N) sekretær, Monica Wenneblom (S) økonomi, Halvor Larsen (N) web og Tapio Karjalainen (F)

Styret i NFFF består av, fra venstre, Pekka Salminen (F) nestleder, Nils-Erik Jerlemar (S) leder, Monica Wenneblom (S) økonomi, Halvor Larsen (N) web, Roald Synnevåg (N) sekretær og Tapio Karjalainen (F) (ikke avbildet). Leder i NSFF Bjørn Riise, midten bak, var også med på stiftelsesmøtet.

Målet for det nye forbundet er å gi amatørfotografene i norden enda bedre tilbud, samt å utvikle fotografiet som kunst og kulturbærer. Videre er ønsket at de nasjonale forbundene skal kunne dra veksler på hverandres erfaringer. Fotografene kommer til å se at det kommer en internasjonal circuit, et nordisk mesterskap og mye annet i tiden som kommer.

Målet er også å søke støtte til nordiske samarbeidsprosjekter, samt fronte nordisk fotografi gjennom en egen hjemmeside med gallerifunksjon. Videre ser en for seg samarbeid innen juryering, utstillinger, kursing/workshops.