Reidulv Lyngstad

reidulv_lyngstad-1 Pedagog og hovedlærer (nå pensjonert) på fotolinje på folkehøgskole. Drevet Lyngstad Foto siden 1986. Arrangør og kursholder av utallige fotokurs. Mange medaljer fra nasjonale og internasjonale konkurranser. Med på det norske landslaget i aktfoto. Har hatt en rekke utstillinger både separate og sammen med andre.

Fotoforedrag

Aktuelle alternativer for fotoforedrag i klubbsammenheng:

Aktfotografering

  • Bevisstgjøring omkring tema, med ulike bildeeksempler. Visning av egne aktbilder med forklaring der det er lagt vekt på det estetiske og kunstneriske i å bruke lys, skygge, utsnitt, abstraksjon i kroppens linjer og former. Samtaler underveis. Cirka 45 minutter.
  • Samme innhold som over, men med innlagt gruppearbeid underveis. Cirka 70 minutter.

Fra knips til kunst

Kameraet som kunstnerisk verktøy. Eksempel på utradisjonell bruk av kamera og motivområder for å skape bilder vi ikke ser med det blotte øye. Bildeforedrag med eksempel og forklaringer. Cirka 40 minutter.

Priser for foredrag

Spesialpris for klubber i NSFF: kr. 800,- + dekning av reise og ev. diett.

Kurs og workshops

Aktuelle tema:

Aktfoto / kunstfoto

Vi rigger et provisorisk studio med studiolys og søker det estetiske og kunstneriske i å bruke lys, skygge, utsnitt i en kvinnekropps linjer og former.

  • Maks åtte deltakere: For at det skal bli gode arbeidsforhold i «studio», deles gruppa i to der det veksles mellom aktfoto, og oppgaver FRA KNIPS TIL KUNST-opplegg.
  • Ved maks fire deltakere kan man jobbe med akt hele tiden.

Tid: lørdag–søndag. Eller fredag kveld–lørdag–søndag.
Klubben stiller med lokale som kan blendes, samt kost og losji for kursholder og ev. modell. Reiseutgifter må dekkes. Jeg stiller med nødvendig studioutstyr.

Pris for aktfotokurs
Kr. 12.000,- – 16.000,- inkl. modell.

Fra knips til kunst

Vi vektlegger å bruke kamera som et kunstnerisk verktøy ved å gå litt eksperimentelle og utradisjonelle veier for å få fram motiver vi ikke ser med det blotte øye. Vi satser på kreativitet i både motiv og teknikk. Vi prøver å dyrke et kunstnerisk uttrykk mer enn å avbilde/dokumentere. Tid: lørdag–søndag.

Klubben stiller med undervisningslokale samt kost og losji for kursholder. Reiseutgifter må dekkes. Maks 12 deltakere.

Pris for kunstfotokurs
Kr. 9.800,- – 11.800,-.

Ukeskurs i aktfoto / kunstfoto

Jeg bruker hvert å arrangere et ukeskurs i nevnte tema. Jeg har blant annet hatt fire kurs i Toscana, Italia – men også på hjemlige trakter, i Rendalen. Medlemmer av NSFF får 15 % reduksjon i prisen. Klubber kan også bestille ukeskurs i disse tema; pris etter avtale.

Ta kontakt (uforpliktende) hvis dette er interessant.

Les mer: www.fineartphoto.no

NSFF Magasin

Finn en klubb!

Sponsor:

CEWE JapanPhoto