Arnold Hoddevik

Arnold Hoddevik Min spesialitet er Lightroom. Hjelpegruppa eg driv på Facebook har over 6500 medlemmer, og aktiviteten der er utvida med fjernhjelp i Teamviewer.

Kursa eg har holdt til no, er 12 timars om Lightroom, og prisen for medlemmer i NSFF er 1700 kroner per deltakar og 2200 for andre. I tillegg må eg få dekket reise og overnatting. Kursa har gått som både kveldskurs og helgekurs – dersom eg skal reise ein bit, er helgekurs mest aktuelt. I 2018 hadde eg to kurs i Haugesund, pluss kurs i Trondheim, Bodø, Oslo og Skodje.

Det er opning for andre opplegg enn 12-timars. Det kan avtalast i kvart enkelt tilfelle. Arrangøren kan søkje Studieforbundet om støtte for kurs med instruktør.

Utenom dette har eg også holdt foredrag om fleire ulike tema, slik som:

  • Objektiv og brennvidder – refleksjonar om korleis dei påvirkar bilda
  • Portrett – historikk – før og no
  • Portrett – diverse hensyn å tenkje over
  • Portrett – 40 gode idear
  • Betre bilde – ei generell innføring med bruk av utstyr, komposisjon og lys, m.m.

Desse er ikkje lange nok til å danne eit kurs, men kan eigne seg i klubbmøte eller kortare workshop.

Lightroom hjelpebok

Lightroom-boka mi, «Enkelt forklart», var den einaste boka på norsk då den først vart utgitt. Den blir brukt i kurssamanheng, og passar godt til sjølvstudium og som oppslagsbok ved hjelp av innholdsliste og stikkordregister. Oppgåver er forklarte enkelt og likefram, steg for steg. Kvart enkelt steg er illustrert med bilde, der viktige verktøy osv. i Lightroom er merka i bildet. Du kan ikkje ta feil. Boka passar også for Lightroom 5 og 6/CC – der er nesten ingen vesentlege forskjeller, berre nokre nyheiter, som ikkje er omtala. Papirutgåva er utseld, men PDF kostar kr 150,-.

Beste helsing
Arnold Hoddevik
Nilsgarden 41, 6260 Skodje
tlf: 911 79 866
www.arnoldfoto.no

NSFF Magasin

Finn en klubb!

Sponsor:

CEWE JapanPhoto