Forfatter: Rita Askvik

Portrett: Rita Askvik

Rita Askviks fotointeresse ble vekket i ung alder, hennes far var amatørfotograf med eget mørkerom. Tegning og maling har også vært viktig for henne, og gjennom utdanning og arbeid har håndverk og kunst alltid vært sentralt.

Les mer

RSS SISTE FRA NSFF.NO

Medeier Norsk Natufotofestival

Norsk Naturfotofestival

Nordiske fotoorganisasjoner

Nordic Society of Photography (NFFF) Norsk fotohistorisk forening Fellesorganisasjonen Foto-Norge Selskabet for Dansk Fotografi (SDF) Suomen Kameraseurojen Litto Ry (SKsl) Riksförbundet Svensk Fotografi (RSF)

RSS NFFF (nordic.photo )