FIAP øker aktiviteten. Norge er med.

FIAP øker aktiviteten. Norge er med.

FIAP (The International Federation of Photographic Art) er en organisasjon der de nasjonale amatørfoto-forbundene i 81 land er medlemmer. Organisasjonen har ingen ansatte, etter at kontoret i Paris ble avviklet i 2014. All aktivitet er basert på dugnad. Virksomheten ledes av et styre på 9 personer, mens operative aktiviteter i hovedsak ivaretas av ulike tjenesteområder.

Øket aktivitet i FIAP

FIAP har nylig øket aktiviteten ved å opprette tre nye tjenesteområder:

 1. Magazines Service v/Roald Synnevåg er sekretær i styret for NSFF (Norsk Selskap For Fotografi) og har tidligere vært president i NSFF i en årrekke. Han er også sekretær i NFFF Nordisk Selskap For Fotografi. Målet med FIAP Magazines Service er å oppnå et tettere samarbeid med eksisterende fotoblader i alle medlemslandene. Siktemålet er blant annet å etablere kontakt med de bladene som kan ta inn artikler av generell interesse og ellers være kanal for nyheter vedrørende FIAP-aktivitet. Videre omfatter tjenesten å utarbeide generelle artikler med sikte på publisering i de samarbeidende fotobladene.
 2. International Organizations Service v/Ibrahim Albusadi, Oman. Hovedoppgaven er å etablere og utvikle samarbeid med viktige, ikke-kommersielle, internasjonale organisasjoner. (FAO, UNICEF, IFAD, PAM CGC, OAS etc.) Samarbeidet gjelder spesifikke prosjekter som vil synliggjøre FIAP og ha verdi for de nasjonale forbundene.
 3. Media Relations Service v/Nicos Karanikis, Kreta. Hensikten med denne tjenesten er å lede formidling av nyheter til andre media i de ulike medlemslandene. Det er unntak for fotobladene som håndteres av Magazines Service. Tjenesten omfatter nyheter i tilknytning til større aktiviteter organisert i samarbeid med FIAP, som fotokonkurranser, utstillinger etc. Videre større aktiviteter organisert av FIAP, som kongresser, fototurer og biennaler. Tjenesten har også rollen som pressetalsmann når kongressene arrangeres.

Lederne av tjenesteområdene er valgt av styret i FIAP.

Ytterligere tjenesteområder

Fra tidligere har FIAP etablert en rekke større og mindre tjenesteområder, dels ved at styremedlemmene (navn uthevet under) ivaretar aktiviteten:

 • Biennials Service v/Finn Nielsen, Danmark. Arrangerer fotokonkurranser for landslag.
 • Collections Service v/Frans Van Esch, Belgia. Ivaretar FIAPs fotosamlinger.
 • Distinctions Service v/Freddy Van Gilbergen, Belgia. Ivaretar søknader om hederstegn.
 • Youth Service v/Kurt Batschinski, Østerrrike. Ivaretar aktiviteter rettet mot ungdom.
 • Promotion and partnership Service v/David Tay Poey Cher. Sponsoravtaler etc.
 • World Cup for Clubs Service v/Jacky Martin, Frankrike. Arrangør av World Cup.
 • Photographer’s Card Service v/Ewald Smelz, Utsteder identitetskort.
 • Patronage Service v/Romain Nero, Luxemburg. FIAP-godkjenning til fotokonkurranser.
 • Audiovisual Service v/Lorenzo De Francesco, Italia. Aktivitet knyttet til film etc.
 • Ethics Service v/Pierluigi Rizzato, Italia. Overvåker overholdelse av regelverk etc.
 • Medal Services v/Kurt Batschinski, Medaljer til arrangører av konkurranser.
 • Exhibition Centre’s Service v/Joan Burgues Martisella, Andorra. Aktivitet knyttet til permanente nasjonale FIAP-utstillingslokaler i samarbeid med medlemsland.
 • Training Service, v/Nicolás Berlingieri, Argentina. Opplæring.

Om skribenten

Arne Bergo

Medlem i Bekkalokket fotoklubb. FIAP-liaison for NSFF. ANSFF -- Artist Norsk Selskap For Fotografi (2016), ENSFF -- Eksellense Norsk Selskap For Fotografi (2016), AFIAP -- Artiste FIAP (2012), EFIAP -- Excellence FIAP (2014), EFIAP/B -- Excellence FIAP Bronze (2015), PPSA -- Proficiency (2014), EPSA -- Excellence (2014)

Legg igjen kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

RSS SISTE FRA NSFF.NO

Medeier Norsk Natufotofestival

Norsk Naturfotofestival

Nordiske fotoorganisasjoner

Nordic Society of Photography (NFFF) Norsk fotohistorisk forening Fellesorganisasjonen Foto-Norge Selskabet for Dansk Fotografi (SDF) Suomen Kameraseurojen Litto Ry (SKsl) Riksförbundet Svensk Fotografi (RSF)

RSS NFFF (nordic.photo )