Forfatter: Lasse Øglænd

Hva er UNICA?

Vi er blant 33 nasjoner som har gått inn i UNESCO-initiativet Unica, hvis formål er å fremme filmskaping som virkemiddel i internasjonal kommunikasjon.

Les mer

RSS SISTE FRA NSFF.NO

Medeier Norsk Natufotofestival

Norsk Naturfotofestival

Nordiske fotoorganisasjoner

Nordic Society of Photography (NFFF) Norsk fotohistorisk forening Fellesorganisasjonen Foto-Norge Selskabet for Dansk Fotografi (SDF) Suomen Kameraseurojen Litto Ry (SKsl) Riksförbundet Svensk Fotografi (RSF)

RSS NFFF (nordic.photo )