Forfatter: Birgit Fostervold

Tips til fotoaktivitet

Koronarestriksjoner har gjort det utfordrende å holde klubbaktiviteten i gang. Medlemsmøter kan skje via digitale kanaler, men hva med fotoaktivitet? Her er noen tips til hvordan medlemmene kan engasjeres.

Les mer

RSS SISTE FRA NSFF.NO

Medeier Norsk Natufotofestival

Norsk Naturfotofestival

Nordiske fotoorganisasjoner

Nordic Society of Photography (NFFF) Norsk fotohistorisk forening Fellesorganisasjonen Foto-Norge Selskabet for Dansk Fotografi (SDF) Suomen Kameraseurojen Litto Ry (SKsl) Riksförbundet Svensk Fotografi (RSF)

RSS NFFF (nordic.photo )