Delta i konkurranser!

"Surreptitous" Dette portrettet oppnådde gullmedalje i FIAP-konkurransen Vizuals Souls, India 2019. Det mottok også en Hederlig Omtale i 4th Nordic International Digital Circuit samme år.

Tom Erik Smedal fra Arendal fotoklubb er bitt av konkurransebasillen og gir her noen gode råd og tips for deg som ennå ikke har kommet igang med å prøve bildene dine på denne måten. Vi kan også tipse om at Roald Synnevåg, leder for internasjonalt utvalg og en av NSFFs mest rutinerte konkurransefotografer, gjerne holder digitalt foredrag for klubbene om deltagelse i konkurranser.

Fotokonkurranser finnes i en rekke varianter, fra de aller enkleste på sosiale medier der antall “likes” danner grunnlaget for plasseringen, til større konkurranser der en jury bedømmer bildene. I denne artikkelen vil jeg legge vekt på sistnevnte, og da spesielt konkurranser som er godkjent nasjonalt av Norsk Selskap For Fotografi (NSFF) eller internasjonalt av Fédération Internationale de l’Art Photographique (FIAP).

Den naturlige starten for alle som er med i en NSFF-tilknyttet fotoklubb er å bli med i Norgesmesterskapet i foto. Dette er en lavterskel, årlig fotokonkurranse med to innleveringsrunder; vår og høst. Her finnes en rekke klasser som en kan delta i, og det er eget NM for ungdom under 25 år.

Husk å lese reglene først

To uttrykk dukker raskt opp, nemlig antatt og refusert. Alle bilder som blir antatt ansees å være verdige til å bli med i konkurransen og kjempe om de premierte plassene, mens refuserte bilder ryker ut av konkurransen. Normalt blir 20–30% av de innsendte bildene antatt. Bilder som blir antatt regnes ikke som premierte, men de får allikevel poeng som teller til både plakett og hederstittel.

En viktig faktor er å sette seg godt inn i konkurransereglene før en begynner å sende inn bilder, slik at en unngår å få bilder refusert kun fordi de ikke møter de gitte reglene for konkurransen.

Hold kontroll på bildetitlene dine

Når man deltar i flere konkurranser og konkurrerer over tid så er det et viktig prinsipp som gjelder: ett motiv = en bildetittel.

Bildetittelen skal nemlig være den samme selv om du velger å levere bildet i en annen klasse neste gang eller konverterer bildet til sort-hvitt. Grunnen til dette er at de aller fleste hederstegn er knyttet opp til antall forskjellige premierte eller antatte titler (=bilder) du har oppnådd.

Her må du selv finne en god løsning for å føre oversikten. Selv har jeg lagret bildetittelen som metadata på bildet, slik at når jeg eksporterer ut et bilde fra redigeringsprogrammet til en konkurranse så legger tittelen seg automatisk inn i filnavnet.

Noen vanlige uttrykk forklart

I internasjonale fotokonkurranser dukker det opp ord og uttrykk som kan virke forvirrende. En kommer i kontakt med andre mennesker med nær hele alfabetet av forkortelser etter navnet sitt, som beskriver de forskjellige hederstegnene vedkommende har opparbeidet seg over tid. Man oppdager nye fora der det diskuteres aksept-grenser, fordeler og ulemper ved de forskjellige salons (konkurranser) eller hvorfor et patronat (beskyttelse/ godkjenning, eng: patronage) er bedre enn et annet. Det er en ny verden å komme inn i! Les gjerne også NSFFs tidligere leder av internasjonalt utvalg sin tekst om dette.

Salons, patronage, biennial, circuit

Hvert år arrangeres det hundrevis av salons. Dette er rett og slett konkurranser, gjerne kombinert med en utstilling. Hovedtanken med en salon er at alle bilder som deltar skal bli bedømt rettferdig og etter en forutsigbar standard, uavhengig hvor i verden konkurransen finner sted. FIAP (Federation Internationale de l’Art Photographique), PSA (Photographic Society of America) og UPI (United Photographers International) er internasjonale organer som godkjenner — gir patronat til — de forskjellige salongene etter gitte kriterier, noe som på mange måter er en kvalitetssikring og garanti for at det er en anerkjent og seriøs arrangør som står bak.

En biennale (FIAP: biennial) er en konkurranse som avholdes fast annethvert år, altså bi-annual. FIAPs biennaler har temaene «Color» (oddetallsår), «Black and white» og «Nature» (partallsår), og de har en egen «Youth» biennale.

En circuit (turnering) er en konkurranse der innleveringene blir bedømt separat av flere juryer — enten fra ulike klubber eller fra ulike land. Man kan dermed potensielt oppnå flere awards og poeng for ett og samme bilde, med kun én innlevering.

Score card, award, acceptance, rejected

I nesten alle internasjonale konkurranser i regi av FIAP, PSA eller UPI får en et såkalt “score card” der en ut fra poengsummen kan se om egne innleverte bilder har fått en utmerkelse (award) i form av hederlig omtale eller medalje, eller om bildet i det hele tatt har blitt antatt i konkurransen. Et eksempel på et score card mottatt på e-post ser du nedenfor. Her var akseptkriteriene for å bli antatt (acceptance mark) satt til 12. Altså hadde jeg i denne konkurransen tre bilder som ble antatt og sendt videre til nærmere bedømming. Bildet «Dance» hadde bare 10 poeng og er dermed under akseptkriteriet, det vil si refusert — eller rejected, som det heter på engelsk.

Ett av bildene har blitt belønnet med en sølvmedalje. I all poengberegning skal det da telles som premiert og ikke antatt, selv om det på enkelte score cards og resultatlister vil stå antatt på dette også. Det er igjen verdt å merke seg at et antatt bilde ikke er å regne som et premiert bilde.

Tom Erik Smedal: Score card

Nasjonale og internasjonale hederstegn og plaketter

Som medlem av NSFF kan du samle deg opp poeng til hederstegn og plaketter. For at poengene skal kunne telles med må resultatene som ligger til grunn være fra en inter-/nasjonal konkurranse som er godkjent av NSFF, FIAP og/eller PSA. Det er verdt å merke seg at antatte bilder ikke regnes som premierte bilder. Poengene samles opp over tid — NSFF holder regnskap på dine opparbeidede poeng fra nasjonale konkurranser inkludert NM, mens for internasjonale konkurranser må du selv føre regnskap og deretter få resultatene godkjent av NSFF.

Internasjonale hederstegn

På samme måte som NSFF har sine hederstegn så finner en tilsvarende hos FIAP og PSA. På engelsk kalles dette for distinctions. For internasjonale konkurranser må hver og en deltager føre sitt eget regnskap på poeng. Når en har oppnådd kravet til et hederstegn så er en selv ansvarlig for å søke godkjenning for dette.

De aller fleste konkurranser jeg er med på er i regi av FIAP, dermed er det også hederstegnene fra FIAP som er de mest naturlige å jakte på. Du kan lese om FIAPs hederstegn og krav til disse på nsff.no.

Det er verdt å nevne at disse konkurransene gjerne ikke krever medlemskap i hverken fotoklubb eller NSFF, men for å benytte de oppsamlede poengene til hederstegn eller medaljer må en på en eller annen måte være medlem av forbundet. Som medlem av Arendal fotoklubb er jeg automatisk også medlem av både FIAP og NSFF.

Deltagelse gir kvalitativ tilbakemelding og inspirasjon

Det kan være forskjellige grunner til at en ønsker å delta i en slik type konkurranse. Det koster penger å delta og det tar en del tid å registrere deltagelsen, så hvorfor ikke bare vise bildene på sosiale medier? For egen del så handler det om å få en kvalitativ tilbakemelding på eget arbeid.

Når konkurransen og utstillingen er ferdig så blir som oftest de premierte bildene samlet i en katalog som blir tilsendt i form av en trykket bok eller pdf-dokument. Uansett form så er denne katalogen en god kilde til inspirasjon for videre arbeid!

Frustrasjonen

Fotokonkurranser kan være skikkelig frustrerende. Bilder som har fått mye positiv oppmerksomhet på sosiale medier blir kanskje ikke engang antatt — eller man opplever at bilder som ikke blir antatt i én konkurranse kan få medalje eller hederlig omtale i en annen. En vil føle at juryen er både pirkete, inkonsekvent og lite forutsigbar. Slik er det dessverre når en begir seg ut i et system av subjektiv bedømming. Men heldigvis vil det over tid være god kvalitet som gir best avkastning.

Hiv deg med!

Jeg håper dette har bidratt til å inspirere nettopp deg til å finne frem dine første konkurransebilder. Å komme i gang er jo forholdsvis enkelt. Du finner en salon (konkurranse) du vil delta i, leser instruksjonene, gjør ferdig ditt bidrag og sender inn bilder i de respektive klassene. Når så resultatene kommer har du kanskje med litt hell fått dine første antatte (accepted) bilder. Etterhvert som en begynner å høste poeng så vil også de første hederstegnene komme, og kanskje en og annen hederlig omtale eller til og med medalje.

Bli gjerne også med i NSFF sine facebookgrupper for hhv. nasjonale og internasjonale fotokonkurranser — der utveksles tips, heiarop og gratulasjoner.

Basert på egen erfaring: ikke gi opp dersom det går noe tid før du får dine første antatte bilder. Og husk, det viktigste er ikke å vinne men å delta!

Relevante linker

Nedenfor finner du noen relevante linker for å komme i gang med konkurranse-fotografering. For medlemmer av NSFF så er deltagelse i Norgesmesterskapet en god start.

Denne artikkelen kan leses i sin helhet på tomeriksmedal.no.

Om skribenten

Tom Erik Smedal

ENSFF, AFIAP, NSMiF/b. Medlem i Arendal fotoklubb.

Legg igjen kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

RSS SISTE FRA NSFF.NO

 • Norgesmester i foto 2023 5. november 2023
  Vi gratulerer Nina Carlsen som Norgesmester i foto 2023, og Mariusz Redlich som årets ungdomsfotograf 2023 Besøk nsff.no for mer informasjon fra Norsk Selskap for Fotografi.
 • Resultater NM 2023 høstrunden 5. november 2023
  I høstrunden av NM i foto 2023 ble det levert inn 5415 bilder fordelt på 7 klasser og 49 bilder i ungdomsklassen Besøk nsff.no for mer informasjon fra Norsk Selskap for Fotografi.
 • Resultater fra klubb NM 2023 3. november 2023
  Vi gratulerer Bryne fotoklubb som årets klubb! Besøk nsff.no for mer informasjon fra Norsk Selskap for Fotografi.
 • Statistikk fra høstrunden av NM i foto 2023 16. oktober 2023
  Her er statistikk fra NM i foto, høstrunden 2023 Besøk nsff.no for mer informasjon fra Norsk Selskap for Fotografi.
 • Tilbakemeldinger på filmene i NM 2023 19. september 2023
  Filmutvalget presenterer her juryens tilbakemeldinger på filmene i årets NM i film. Besøk nsff.no for mer informasjon fra Norsk Selskap for Fotografi.

Medeier Norsk Natufotofestival

Norsk Naturfotofestival

Nordiske fotoorganisasjoner

Nordic Society of Photography (NFFF) Norsk fotohistorisk forening Fellesorganisasjonen Foto-Norge Selskabet for Dansk Fotografi (SDF) Suomen Kameraseurojen Litto Ry (SKsl) Riksförbundet Svensk Fotografi (RSF)

RSS NFFF (nordic.photo )