FIAP – Fédération Internationale de l’Art Photographique

FIAP – Fédération Internationale de l’Art Photographique – ble stiftet 17.–19. juni 1950 i Sveits, og er en verdensomspennende organisasjon for fremme av fotografisk kunst i alle former. NSFF har vært medlem i FIAP fra høsten 1950.

I dag består FIAP av slike nasjonale selskap fra 83 land fordelt på fem kontinenter og representerer til sammen ca. 1 million fotografer. Fotoklubber i ytterligere ca 10 land har direkte medlemskap i FIAP. Organisasjonen arbeider på tvers av religiøse, politiske og ideologiske meninger.

Som medlem av NSFF er du også medlem av FIAP.

FIAP nettsider, magasin og Facebook

FIAPs egne nettsider finner du på fiap.net. Her er det mange flotte bilder å la seg inspirere av, og informasjon om de konkurranser organisasjonen støtter. FIAP utgir også et magasin med bilder og artikler fra det internasjonale fotomiljøet. Du kan følge FIAP på Facebook.

Arne Bergo, HonENSFF, ENSFF-B, EsFIAP, EFIAP-P, EPSA, NSMiF-G

Arne Bergo, HonENSFF, ENSFF-B, EsFIAP, EFIAP-P, EPSA, NSMiF-G

FIAP-liaison, medlem internasjonalt utvalg

arne.bergo@nsff.no

Medlem av Bekkalokket fotoklubb

FIAP-relaterte nyheter

RSS FIAP-artikler på NSFF Magasin

 • Se de norske landslagsbidragene til 21 FIAP Nature Biennial 2022 18. september 2022
  Internasjonalt utvalg presenterer de norske bidragene til 21 FIAP Nature Biennial 2022, med temaene "Is og vann" og "Fjellandskap". Les mer på NSFF Magasin | Norsk Selskap for Fotografi.
 • Se ungdomslandslagenes bilder til 40th FIAP Youth Biennial 2021 28. november 2021
  For første gang deltar NSFF med to ungdomslandslag i en FIAP-biennale. Her kan du se bildene vi har sendt inn. Les mer på NSFF Magasin | Norsk Selskap for Fotografi.
 • Delta i konkurranser! 16. mai 2021
  Tom Erik Smedal fra Arendal fotoklubb er bitt av konkurransebasillen og gir her noen gode råd og tips for å komme igang. Les mer på NSFF Magasin | Norsk Selskap for Fotografi.
 • Landslaget til 29 FIAP Colour Biennial 2021, digitalt 7. februar 2021
  NSFF ved Internasjonalt utvalg presenterer her de norske bidragene til 29th FIAP Colour Biennial 2021, digitalklassen, med det selvvalgte temaet "Dogs life". Les mer på NSFF Magasin | Norsk Selskap for Fotografi.
 • Landslaget til 29 FIAP Colour Biennial 2021, print 7. februar 2021
  Internasjonalt utvalg presenterer her de norske bidragene til 29th FIAP Colour Biennial 2021, printklassen, med det selvvalgte temaet "Cats life". Les mer på NSFF Magasin | Norsk Selskap for Fotografi.

Norges bidrag til 28th FIAP Colour biennial, tema «Portrett blå øyne»

Klikk på bildene for å vise tittel og navn på autor:

FIAP Photographer's Card
Photographers card, identitetskort: FIAP stiller krav om at man har et slikt identitetskort for å kunne søke om hederstegn, og også for å kunne delta på FIAP-arrangementer. Det betyr at søkere av AFIAP må skaffe seg dette før søknaden kan videresendes til FIAP.

Man må registrere seg på www.myfiap.net/user/register/fp. Til kortet behøves et foto av tilnærmet passkvalitet, 2,7 x 3,4 cm og minimum 300 dpi.

Man får tilbakemelding fra FIAP om Card-nummer og om FP-nummer. Begge disse skal oppgis på søknad om hederstegn.

For nytt kort må man betale ca 65€ (kort + sending + paypalgebyr). Fornyelse, om man ønsker det for oppdatering av hederstegn, koster ca 40€ (var før 2018 gratis).

I tillegg til kostnaden for kort / eventuell fornyelse kommer et søknadsgebyr på 50€ per søknad. Søknadsgebyret betales av NSFF samlet for alle søknader, og den enkelte får senere faktura fra NSFF.

FIAP hederstegn

FIAP hederstegn

FIAP utdeler hederstegn basert på internasjonal konkurransevirksomhet og for utført administrativt arbeid på nasjonalt og internasjonalt plan.

 • Tildelte FIAP-hederstegn: medlemsoversikt // klubboversikt. Tildeling skjer én gang pr år.
 • Krav til FIAP-hederstegn: AFIAP / EFIAP / EFIAP-B-S-G-P / MFIAP
 • Sjekkliste finner du her. Her finner du informasjon om hvilke resulterer man må ha oppnådd for å kunne søke. AFIAP, EFIAP, EFIAP/b, EFIAP/s, EFIAP/g kan søkes med minimum ett års mellomrom med grunnlag resultater fra internasjonale fotokonkurranser. Søknadsfrist er 05. januar årlig. MFIAP er den høyeste utmerkelsen i FIAP systemet og skiller seg fra andre foto-hederstegn ved at grunnlaget er en vurdering og godkjenning av en portfolio bestående av 20 bilder. Man kan tidligst søke om MFIAP tre år etter at man har oppnådd EFIAP.
 • Deltakelse i internasjonale konkurranser
  Informasjon om utfylling av søknader, og annen veiledning om deltagelse i internasjonale konkurranser. For informasjon om aktuelle konkurranser etc., vises det til NSFF, Internasjonalt utvalg.
 • Søknadskjema AFIAP og EFIAP (alle nivåer)

Ferdig utfylt søknadskjema, bildefiler, Photographer’s card skjema og Photographer’s card bildefil sendes til FIAP-representant Arne Bergo, fiap@nsff.no eller på CD til Arne Bergo, Våkleivskogen 156, 5155 Bønes, innen aktuell frist. I begge tilfelle må signert utskrift av side B sendes per post til FIAP-kontakt (scan godtas ikke).

FIAP-representant besørger at søknaden blir verifisert og videresender dem samlet til FIAP som behandler dem og tildeler hederstegn.

Per 1.1.2024 koster det 800 kr for hver søknad, i tillegg kommer kostnad for Photographer’s card (se forrige faktaboks). Beløpene går til drift av FIAP. Faktura blir tilsendt den enkelte søker fra NSFF.

Spørsmål om hederstegn og om utfylling av søknader rettes til FIAP-representant Arne Bergo, fiap@nsff.no.

FIAP hederstegn, administrativ aktivitet
ESFIAP og HonEFIAP kan tildeles av styret i FIAP til personer som over lang tid har utført omfattede tjenester knyttet til FIAP. For nærmere informasjon vises det til fiap.net og til FIAP-representant, fiap@nsff.no.

FIAP-biennaler NSFF-landslag 2004–2018
FIAP arrangerer hvert år biennaler som har ulike tema. Biennale betyr at det er en utstilling/konkurranse som arrangeres hvert 2. år.

Fiap gull web Fiap Sølv web

Temaene er:

 • Nature Biennial
 • Colourprint Biennial
 • Black & White Biennial
 • Projected Images Biennial
 • Youth Print Biennial
 • Youth Digital Biennial

Alle medlemsland i FIAP har mulighet for å stille med et landslag i biennalene. Et av medlemslandene står som arrangør, og er ansvarlig for juryering og utstilling. Det bli utgitt en katalog/DVD med resultatlister og bilder fra biennalene. Katalog/DVD blir sendt til alle deltakerne.

2018 34. FIAP B&W Biennial Sør-Afrika 10. plass (hederlig omtale)
2018 19. FIAP Nature Biennial (digitalt) Oman 18. plass
2018 19. FIAP Nature Biennial (print) Oman 25. plass
2018 39. FIAP Youth Digital Bulgaria 2. plass
2017 27. FIAP Color Biennial Norge 3. plass
2016 18. FIAP Nature Biennial (projeksjon) Serbia 14. plass
2016 18. FIAP Nature Biennial (print) Serbia 4. plass
2016 33. FIAP Monochrome Print Biennial Sør Korea 33. plass
2016 38. FIAP Youth Print Biennial Oman 11. plass
2015 26. FIAP Color print Biennial England 10. plass
2015 28. FIAP Bienniale Projeksjon Indonesia 22. plass
2015 37. FIAP Youth Digital Biennial Serbia 17. plass
2014 17. FIAP Nature Biennial India 14. plass
2014 17. FIAP Nature Biennial India 15. plass
2014 32. FIAP Monochrome Print Biennial Tyrkia 30. plass
2014 36. FIAP Youth Print Biennial Tyskland 6. plass
2014 Friendship and Solidarity Italia 19. plass
2013 25. Colour Print Biennial Argentina 20. plass
2013 27. Projected Images Biennial Luxemburg 19. plass
2013 35. FIAP Youth Digital Biennial Østerrike 8. plass
2012 34. FIAP Youth Print Biennial Spania 3. plass
2012 16. Nature Biennial Norge 23. plass
2012 31. Black and White Biennial Spania 37. plass
2012 24. Colour Print Biennial Tyrkia 19. plass
2011 Children of the world Singapore 12. plass
2011 26. Projected Images Biennial Belgia 28. plass
2011 33. FIAP Youth Digital Biennial United Arab Emirates 2. plass
2010 15. Nature Biennial India 14. plass
2010 30. Black and White Biennial Vietnam 28. plass
2009 29. Black and White Biennial Slovakia 36. plass
2009 25. Projekted images biennial Indonésia 7. plass
2009 23. Colour Print Biennial Irland 24. plass
2009 32. FIAP Youth Print Biennial Vietnam 13. plass
2005 22. Colour Print Biennial Andorra 31. plass
2004 27. Black and White Biennial Ungarn 17. plass
2004 21. Colour Print Biennial Luxemburg 26. plass

I tillegg kan du her bla i resultatlister etc fra en del av disse biennialene

Norges bidrag til 28th FIAP Colour biennial, printklassen, tema «Seterliv»

Klikk på bildene for å vise tittel og navn på autor:

Vær sosial med FIAP

FIAP-kongress

FIAP arrangerer annet hvert år en internasjonal kongress med varighet én uke. Kongressen er en kombinasjon av administrative samlinger, turprogram, fotografering, og sosiale aktiviteter. Programmet er lagt opp slik at det er et alternativt tilbud i de perioder de administrative samlinger pågår. Det er fritt for alle medlemmer av NSFF – med familie – å delta. Flertallet av de som er med på kongressene deltar ikke på administrative aktiviteter, men er med fordi det er en attraktiv fototur. Det er også tilbud om opplegg i forkant eller etterkant av kongress-uken.

FIAP photomeetings

Photomeetings arrangeres annethvert år, de årene det ikke arrangeres kongress. Dette er et arrangement i regi av lokal arrangør i samarbeid med FIAP, med hensikt å samle fotografer fra hele verden til fotografiske opplevelser og sosialt samvær. Photomeetings har vært arrangert på Sicilia, Kreta, Bali og i Singapore. I 2017 var arrangementet lagt til Kina – med flere norske deltagere – og i 2019 var Marokko vertsland.

FIAP-konkurranser

FIAP Clubs’ World Cup

Hvert år arrangerer FIAP en World Cup, eller verdensmesterskap, for fotoklubber. Flere norske klubber har vært med siden konkurransen startet. Innlevering er vanligvis på høsten. 20 bilder, maks 4 bilder pr autor. Bildene skal ikke være brukt i World Cup tidligere.

FIAPs egne biennaler

FIAP arrangerer biennaler – konkurranser mellom landslag fra medlemslandene der altså hver temakonkurranse avholdes annenhvert år. Det konkurreres i Monokrom print og digitalt, Farge print og digitalt, og Natur print og digitalt. I tillegg er det en ungdomsbiennale med fritt tema. Landslag for hver biennale velges av Internasjonalt utvalg, ved at alle NSFF-medlemmer inviteres til å sende inn bilder for vurdering når hver biennale annonseres. Fordi landslagenes bidrag bedømmes på koherens, det vil si hvor godt bildene passer sammen, bestemmer Internasjonalt utvalg et motiv og et format for hver temakonkurranse; som f.eks. «Øyenstikker på strå», kvadratisk formatSe gjeldende invitasjoner her.

FIAP-godkjente konkurranser

Mange av NSFF sine medlemmer har i en årrekke markert seg i FIAP-støttede internasjonale salonger/konkurranser, med flotte plasseringer. Se oversikt over FIAP-salonger/konkurranser. Når man deltar i disse konkurransene kan man samle poeng til FIAPs egne utmerkelser.

Se også egen side for tips vedrørende deltagelse i internasjonale konkurranser.