Velkommen til NM i Foto 2024, del en, vårrunden.

NM i Foto arrangeres over to runder. Første runde – våren 2024 – har innlevering 15. mars, mens andre runde – høsten 2024 – har frist 15. oktober.

Du må være medlem i Norsk selskap for fotografi, NSFF, og bosatt i Norge eller være norsk statsborger, for å kunne delta. Hver autor kan totalt levere inn 12 bilder. Autor velger selv under hvilke tema og klasser bildene leveres inn. Alle bilder, også papir, leveres via egen bildeopplasting på app.nsff.no. Sammenlagt resultat fra begge rundene teller for Norgesmester 2024. Egne regler gjelder for Årets klubb. Et utvalg av de premierte bildene vil inngå i årboken, som sendes alle NSFF medlemmer.

Deltagergebyr

Betaling, kr 200,-, foretas ved registrering av deltagelse.
Deltagelse i ungdomsklassen er gratis.

Regler i forhold til redigering/AI

Alle delene av et bilde skal være fotografert av innsender, som skal eie rettighetene til hele bildet. Dette betyr også at hele bilder eller deler av et bilde laget ved hjelp av AI/ML ikke er tillatt i fotokonkurranser i regi av NSFF. Intensjonen bak reglene er å fremme fotografering, ikke bilder.

Klargjøring av reglene:

 1. Støyfjerning og skarping av bilder er lov, både med tradisjonelle verktøy og AI/ML.
 2. Det er lov å bruke effekter som lysstråler, lens flare, støvpartikler, tåke, røyk etc som er laget selv, kjøpt eller kommer med programmer som Photoshop.
 3. Man har lov å bruke strukturer/teksturer til bildet som er laget selv, kjøpt eller kommer med programmer som Photoshop. Dette gjelder også nøytrale (studio)-bakgrunner. Men det er ikke lov å bytte ut hele bakgrunnen med et bilde man har kjøpt/generert.
 4. Man har lov å fjerne elementer i bilder ved hjelp av AI/ML. F eks en strømledning. Men det er f eks ikke lov å fjerne et hus og bytte det ut med en foss. Det må byttes ut med noe som ser ut som det som var bak elementet i utgangspunktet.
 5. Man har ikke lov å legge til elementer som innsender ikke har fotografert, f eks ved å kjøpe en brush med en fugl, bytte himmel til noe innsender ikke har tatt, eller ved hjelp av AI/ML.
 6. Åpenbare brudd på intensjonene bak disse reglene, som f eks å avfotografere et print av et bilde, regnes selvsagt også som brudd på reglene
 7. Reglene for en konkurranseklasse kan overstyre disse klargjøringene. F eks er det ikke lov å fjerne noe i naturklassen / kulturlandskap / fotojournalistikk.

Fulle regler

Noen av reglene

 • Alle papirbilder er i A4 (eller 20×30) format
 • Sørg for korrekt merking av papirbilder (klikk her for mal)
 • Papirbilder er lov å sende direkte inn for alle medlemmer. Det er ikke lengre nødvendig å samle innsendingen via klubben, men hver medlem kan sende inn bildene selv til Rune Bjørnbekk, se adresse under. Det er fremdeles lov å sende samlepakke fra klubben hvis det er ønskelig, eller en kombinasjon av klubb og enkeltmedlemmer.
 • Merk tidsfrist for bilder i papirklassene, som må være mottatt av konkurransevalget innen 15. mars. Bilder som kommer senere vil bli fjernet fra konkurransen.
 • Du skal eie alle bildene du sender inn. NSFF er ikke ansvarlig for publisering av andres bilder og alle krav vil bli sendt til innsender.
 • Bildets lengste side skal være nøyaktig 2400 piksler og filstørrelse under 3MB (3000KB).

Klassedefinisjoner NM i foto

Tema «Fritt motiv»

 • Digital farge (inntil 3 enkeltbilder)
 • Digital monokrom (inntil 3 enkeltbilder)
 • Papir monokrom – A4 (inntil 3 enkeltbilder)
 • Papir farge – A4 (inntil 3 enkeltbilder)
 • Papirkolleksjon (3 kolleksjoner på 3-5 bilder)

Tema «Kulturlandskap / Urban natur»

 • Inntil 3 enkeltbilder digital (projeksjon)

Definisjon/regler «Kulturlandskap / Urban natur»:

Bilder som viser mennesket sin tilstedeværelse og påvirkning i naturen, eller naturen sin inntreden i urbane landskap. Ingen manipulering, fjerning eller tilføring av nye element i etterbehandling. Mennesket i seg selv er ikke tilstrekkelig som menneskelig påvirkning, men kan inngå som en del av bildet. Konvertering til monokrom er tillatt, samt fjerning av støv, riper og støy for å restaurere den opprinnelige scenen.

Tema: «Kreativt»

 • Inntil 3 enkeltbilder digital (projeksjon)

Definisjon/regler «Kreativt»:

Bruk av ulike teknikker i etterbehandling for å tilføre bildet noe ut over «en rent teknisk perfekt rett-fram avbildning». Alle elementene i et eventuelt komposittbilde må være tatt av autor med et kamera.

Ungdomsklassen

Åpen for NSFF-medlemmer til og med det året en fyller 25 år.

Tema, ungdomsklassen: «Fritt motiv»

 • Projeksjon farge og / eller monokrom
 • Totalt kan autor levere maksimalt 4 bilder

Årets klubb

Årets klubb velges ut i fra resultatene til klubbmedlemmer i NM fra i år. Så fra våren 2024 trenger man ikke levere bilder til Klubb-NM, det skjer automatisk ved innlevering til NM. For mer informasjon se https://nsff.no/konkurranser/nm-for-klubber/

Praktisk informasjon

Spørsmål angående konkurransen besvares kun ved henvendelse via e-post. Diskusjoner og spørsmål på f.eks. sosiale medier blir ikke nødvendigvis kommentert av Konkurranseutvalget.

Innlevering av bilder i klassen «Digital»

Alle arbeider skal registreres og bildefil lastes opp på hovedsiden for registrering og innlevering. Ved stor pågang de siste dagene kan det av kapasitetsgrunner hende at noen ikke får levert, så levér i god tid – da er du sikker på å komme igjennom.

Innlevering av bilder i papirklassene

Alle arbeider skal registreres og bildefil lastes opp på hovedsiden for registrering og innlevering. Papirbilder skal ha etikett korrekt vei, slik at juryen kan se hvilken vei bildet skal være. Klikk her for mal. Bilder i papirklassene sendes enten fra klubb eller fra hver enkelt medlem til:

NSFF v/Rune Bjørnbekk
VILLAVEIEN 7A
4316 SANDNES

Mobilnummer for hentemelding: 90147019. Det er viktig at dette settes på alle pakker slik at Rune automatisk får beskjed i posten appen om at pakken er på vei.
Det er ikke nødvendig å sende ved liste/rapport over innleverte bilder. Konkurranseutvalget henter ut dette direkte fra innleveringssystemet.

For at forsendelsen skal gå uten problem, bestill Norgespakke på Posten.no, skriv ut adresseetikett og lim/tape den fast på pakken. Utydelig håndskrift er i mange tilfelle grunnen til forsinkede eller feilsendte pakker.

Når bildene er sendt i posten, kan pakkens sporingsnummer sendes på mail til konkurranseutvalget@nsff.no. Husk å beregne god tid slik at pakken med bilder er framme innen fristen (opptil 7 virkedager postgang). Mail med sporingsnummer er samtidig en bekreftelse på at bildene er sendt, men ikke nødvendig hvis du registrerer mobilnummeret til Rune ved forsendelse. Papirbilder vil ikke bli returnert.

Viktig: Send ikke bilder uten å ha lest konkurransereglene og sidene for info/hjelp/veiledning, da brudd på konkurransereglene medfører ekskludering.

Juryering våren 2024

Juryen blir fra Janez Puhar Photo Society i Slovenia

Tidsplan

 • 16. januar – innleveringen er åpnet
 • 15. mars – innleveringsfrist
 • 25. april – offentliggjøring av resultat (kan bli tidligere, om resultatene er klare)
 • Så snart som mulig – utsending av medaljer og pokaler