Velkommen til NM i Foto 2023, del to, høstrunden.

NM i Foto arrangeres over to runder. Første runde – våren 2023 – har innlevering 15. mars, mens andre runde – høsten 2023 – har frist 15. oktober.

Du må være medlem i Norsk selskap for fotografi, NSFF, og bosatt i Norge eller være norsk statsborger, for å kunne delta. Hver autor kan totalt levere inn 12 bilder. Autor velger selv under hvilke tema og klasser bildene leveres inn. Alle bilder, også papir, leveres via egen bildeopplasting på app.nsff.no. Sammenlagt resultat fra begge rundene teller for Norgesmester 2023. Egne regler gjelder for Årets klubb. Et utvalg av de premierte bildene vil inngå i årboken, som sendes alle NSFF medlemmer.

Deltagergebyr

Betaling, kr 200,-, foretas ved registrering av deltagelse.
Deltagelse i ungdomsklassen er gratis.

Regler i forhold til redigering/AI

Alle delene av et bilde skal være fotografert av innsender, som skal eie rettighetene til hele bildet. Dette betyr også at hele bilder eller deler av et bilde laget ved hjelp av AI/ML ikke er tillatt i fotokonkurranser i regi av NSFF. Intensjonen bak reglene er å fremme fotografering, ikke bilder.

Klargjøring av reglene:

 1. Støyfjerning og skarping av bilder er lov, både med tradisjonelle verktøy og AI/ML.
 2. Det er lov å bruke effekter som lysstråler, lens flare, støvpartikler, tåke, røyk etc som er laget selv, kjøpt eller kommer med programmer som Photoshop.
 3. Man har lov å bruke strukturer/teksturer til bildet som er laget selv, kjøpt eller kommer med programmer som Photoshop. Dette gjelder også nøytrale (studio)-bakgrunner. Men det er ikke lov å bytte ut hele bakgrunnen med et bilde man har kjøpt/generert.
 4. Man har lov å fjerne elementer i bilder ved hjelp av AI/ML. F eks en strømledning. Men det er f eks ikke lov å fjerne et hus og bytte det ut med en foss. Det må byttes ut med noe som ser ut som det som var bak elementet i utgangspunktet.
 5. Man har ikke lov å legge til elementer som innsender ikke har fotografert, f eks ved å kjøpe en brush med en fugl, bytte himmel til noe innsender ikke har tatt, eller ved hjelp av AI/ML.
 6. Åpenbare brudd på intensjonene bak disse reglene, som f eks å avfotografere et print av et bilde, regnes selvsagt også som brudd på reglene
 7. Reglene for en konkurranseklasse kan overstyre disse klargjøringene. F eks er det ikke lov å fjerne noe i naturklassen.

Fulle regler

Klassedefinisjoner NM i foto

Tema «Fritt motiv»

 • Digital farge (inntil 3 enkeltbilder)
 • Digital monokrom (inntil 3 enkeltbilder)
 • Papir monokrom – A4 (inntil 3 enkeltbilder)
 • Papir farge – A4 (inntil 3 enkeltbilder)

Tema: «Natur»

 • Inntil 3 enkeltbilder digital (projeksjon)

Definisjon/ regler «Natur»:

Vi følger definisjonene/reglene til FIAP og PSA, se PDF. Ingen manipulering, ingen tegn til mennesker eller menneskeligskapte ting (hus, gjerder, ledninger, stolper, etc.).

Tema «Dokumentar / fotojournalistikk»

 • Inntil 3 enkeltbilder digital (projeksjon)

Definisjon/regler «Dokumentar / fotojournalistikk»:

Et fotografi med minimale justeringer av det originale bildet, skal framstå som naturlig og ikke være arrangert. Bildet skal inneholde mennesker og/eller menneskeskapte element som viser mennesket sin tilstedeværelse i verden. Flytting, tilføring eller fjerning av element i bildet er streng forbudt både i opptakssituasjonen og i etterbehandling, med unntak av beskjæring. Konvertering til gråskala svart/hvitt er tillatt, samt fjerning av støv, riper og støy for å restaurere den opprinnelige scenen.

Tema: «Gjenspeilinger/speilbilder»

 • Inntil 3 enkeltbilder digital (projeksjon)

Definisjon/regler «Gjenspeiling»:

Fri tolkning av tema. Eneste regel er at gjenspeilingen ikke kan være lagt til i redigeringen, den må finnes i originalbildet. Utover det følges samme regler som fritt motiv.

Ungdomsklassen

Åpen for NSFF-medlemmer til og med det året en fyller 25 år.

Tema, ungdomsklassen: «Fritt motiv»

 • Projeksjon farge og / eller monokrom
 • Totalt kan autor levere maksimalt 4 bilder

Årets klubb

Det vil komme en egen invitasjon og informasjon om klubb-NM 2023.

Praktisk informasjon

Spørsmål angående konkurransen besvares kun ved henvendelse via e-post. Diskusjoner og spørsmål på f.eks. sosiale medier blir ikke nødvendigvis kommentert av Konkurranseutvalget.

Vær oppmerksom på at ved klubb-bytte i innleveringsperioden, kan det oppstå problem med utvalg av bildene til klubb-NM, hvis man da ikke leverer bildene direkte til klubb ansvarlig.

Innlevering av bilder i klassen «Digital»

Alle arbeider skal registreres og bildefil lastes opp på hovedsiden for registrering og innlevering. Ved stor pågang de siste dagene kan det av kapasitetsgrunner hende at noen ikke får levert, så levér i god tid – da er du sikker på å komme igjennom.

Innlevering av bilder i papirklassene

Alle arbeider skal registreres og bildefil lastes opp på hovedsiden for registrering og innlevering. Papirbilder skal ha etikett, bak og opp til venstre som foreskrevet i konkurransereglene. Klikk her for mal. Bilder i papirklassene sendes enten fra klubb eller fra hver enkelt medlem til:

NSFF v/Rune Bjørnbekk
VILLAVEIEN 7A
4316 SANDNES

Mobilnummer for hentemelding: 90147019.
Det er ikke nødvendig å sende ved liste/rapport over innleverte bilder. Konkurranseutvalget henter ut dette direkte fra innleveringssystemet.

For at forsendelsen skal gå uten problem, bestill Norgespakke på Posten.no, skriv ut adresseetikett og lim/tape den fast på pakken. Utydelig håndskrift er i mange tilfelle grunnen til forsinkede eller feilsendte pakker.

Når bildene er sendt i posten, må pakkens sporingsnummer sendes på mail til konkurranseutvalget@nsff.no. Husk å beregne god tid slik at pakken med bilder er framme innen fristen (opptil 7 virkedager postgang). Mail med sporingsnummer er samtidig en bekreftelse på at bildene er sendt. Papirbilder vil ikke bli returnert.

Viktig: Send ikke bilder uten å ha lest konkurransereglene og sidene for info/hjelp/veiledning, da brudd på konkurransereglene medfører ekskludering.

Juryering høsten 2023

Denne runden vil bli juryert av en italiensk jury.

Tidsplan

 • 21. august – innleveringen er åpnet
 • 15. oktober – innleveringsfrist
 • 22. oktober – frist for klubbene å sende inn bilder til klubb-NM
 • 25. november – offentliggjøring av resultat (kan bli tidligere, om resultatene er klare)
 • Så snart som mulig – utsending av medaljer og pokaler