NM i film for 2022 viste stor interesse for å delta med egen film. For NM i film 2023 håper vi at deltakelsen blir minst like god.

Regelverket for NM i film vil bli lagt ut her på nsff.no. Her vil det blant annet ligge informasjon om hvilke klasser det kan leveres film i. Det er viktig for Filmutvalget/NSFF å gi melding om at fristen for innlevering av film til NM i film 2023 er endret til 1. mars 2023, kl 06:00.

Finn fram kamera og lag film. Vi blir bare bedre dersom mange nok deltar, da lærer vi av hverandre!