Denne nyhetsartikkelen er mer enn ett år gammel og kan være utdatert. Gå til nyhetsoversikten.

NSFF-modulen i Rubic er nylig oppdatert, og enkelte medlemmer i klubbstyrer vil kanskje oppleve at de har mistet rettigheter de tidligere hadde.

Leder, nestleder, kasserer og registeransvarlig er nå automatisk lagt inn med admin-rettigheter – dette følger deres funksjon. Alle andre funksjoner, utvalg etc. må tildeles admin-rettigheter manuelt dersom dette er ønskelig. For å tildele roller må en av de i klubbstyret som alt har tilgang søke opp navnet, klikke på dette og velge rolle. Her kan man tildele administrator-rolle for tilgang til medlemsregisteret.

Det er viktig at klubbene selv styrer dette, slik at vi i sekretariatet ikke gir tilgang til noen som ikke skal ha. Vi har ikke oversikt over den enkelte klubbs styresammensetning.

En grundigere bruksanvisning er publisert på intranettet til NSFF (box.com).