Denne nyhetsartikkelen er mer enn ett år gammel og kan være utdatert. Gå til nyhetsoversikten.

Velkommen til NM i Foto 2022, del en, vårrunden.

NM i Foto arrangeres over to runder. Første runde – våren 2022 – har innlevering 15. mars, mens andre runde – høsten 2022 – har frist 15. oktober.

Du må være medlem i Norsk selskap for fotografi, NSFF, og bosatt i Norge, for å kunne delta. Hver autor kan totalt levere inn 12 bilder. Autor velger selv under hvilke tema og klasser bildene leveres inn. Digitale bilder (= projeksjon) leveres via egen bildeopplasting på www.nsff.no. Sammenlagt resultat teller for Norgesmester. Egne regler gjelder for Årets klubb. Et utvalg av de premierte bildene vil inngå i årboken, som sendes alle NSFF medlemmer.

Deltagergebyr

Betaling, kr 200,-, foretas ved registrering av deltagelse.
Deltagelse i ungdomsklassen er gratis.

Regler i PDF-format

Viktige punkter fra konkurransereglene

 • Alle papirbilder i denne runden er i A4 (eller 20×30) format
 • Sørg for korrekt merking av papirbilder (klikk her for mal)
 • Det skal fortrinnsvis foretas en samlet forsendelse av papirbilder fra hver fotoklubb, men vi tillater individuell innsending dersom det ikke er anbefalt å møtes på grunn av Korona-pandemien.
 • Merk tidsfrist for bilder i papirklassene, som må være mottatt at konkurransevalget innen 15. mars – din fotoklubb må ha bildene i god tid for felles innsending, sjekk derfor også når din fotoklubb må ha bidragene dine

Klassedefinisjoner NM i foto

Tema «Fritt motiv»

 • Digital farge (inntil 3 enkeltbilder)
 • Digital monokrom (inntil 3 enkeltbilder)
 • Papir monokrom (inntil 3 enkeltbilder)
 • Papir farge (inntil 3 enkeltbilder)
 • Papirkolleksjon (1 kolleksjon på 3–5 bilder)

Tema «Kulturlandskap / Urban natur»

 • Inntil 3 enkeltbilder digital (projeksjon)

Definisjon/regler «Kulturlandskap / Urban natur»:

Bilder som viser mennesket sin tilstedeværelse og påvirkning i naturen, eller naturen sin inntreden i urbane landskap. Ingen manipulering, fjerning eller tilføring av nye element i etterbehandling. Mennesket i seg selv er ikke tilstrekkelig som menneskelig påvirkning, men kan inngå som en del av bildet. Konvertering til monokrom er tillatt, samt fjerning av støv, riper og støy for å restaurere den opprinnelige scenen.

Tema: «Kreativt»

 • Inntil 3 enkeltbilder digital (projeksjon)

Definisjon/regler «Kreativt»:

Bruk av ulike teknikker i etterbehandling for å tilføre bildet noe ut over «en rent teknisk perfekt rett-fram avbildning». Alle elementene i et eventuelt komposittbilde må være tatt av autor.

Ungdomsklassen

Åpen for NSFF-medlemmer til og med det året en fyller 25 år.

Tema, ungdomsklassen: «Fritt motiv»

 • Projeksjon farge og / eller monokrom
 • Totalt kan autor levere maksimalt 4 bilder

Årets klubb

Det vil komme en egen invitasjon og informasjon om klubb-NM 2022.

Praktisk informasjon

Spørsmål angående konkurransen besvares kun ved henvendelse via e-post. Diskusjoner og spørsmål på f.eks. sosiale medier blir ikke nødvendigvis kommentert av Konkurranseutvalget.

Vær oppmerksom på at ved klubb-bytte i innleveringsperioden, kan det oppstå problem med utvalg av bildene til klubb-NM.

Innlevering av bilder i klassen «Digital»

Alle arbeider skal registreres og bildefil lastes opp på hovedsiden for registrering og innlevering. Ved stor pågang de siste dagene kan det av kapasitetsgrunner hende at noen ikke får levert, så levér i god tid – da er du sikker på å komme igjennom.

Innlevering av bilder i papirklassene

Alle arbeider skal registreres og bildefil lastes opp på hovedsiden for registrering og innlevering. Papirbilder skal ha etikett, bak og opp til venstre som foreskrevet i konkurransereglene. Klikk her for mal. Bilder i papirklassene sendes som samlet forsendelse fra hver klubb i henhold til konkurransereglene til:

NSFF Narvik
v/ Per Gunnar Mørk
Notveien 46
8520 ANKENES

Det er ikke nødvendig å sende ved liste/rapport over innleverte bilder. Konkurranseutvalget henter ut dette direkte fra innleveringssystemet.

For at forsendelsen skal gå uten problem, bestill Norgespakke på Posten.no, skriv ut adresseetikett og lim/tape den fast på pakken. Utydelig håndskrift er i mange tilfelle grunnen til forsinkede eller feilsendte pakker.

Når bildene er sendt i posten, må pakkens sporingsnummer sendes på mail til konkurranseutvalget@nsff.no. Husk å beregne god tid slik at pakken med bilder er framme innen fristen (opptil 7 virkedager postgang). Mail med sporingsnummer er samtidig en bekreftelse på at bildene er sendt. Papirbildene blir primært returnert til avsenderadressen på pakken (om den er lesbar), sekundært til klubben sin adresse.

Viktig: Send ikke bilder uten å ha lest konkurransereglene og sidene for info/hjelp/veiledning, da brudd på konkurransereglene medfører ekskludering og bildene vil da bli returnert uten å bli bedømt.

Juryering våren 2022

Denne runden vil bli juryert i Canada, administrert av David Laronde.

Tidsplan

 • januar – innleveringen er åpnet
 • mars – innleveringsfrist
 • mars – frist for klubbene å sende inn bilder til klubb-NM
 • mai – offentliggjøring av resultat (kan bli tidligere, om resultatene er klare)
 • mai – utsending av diplomer og medaljer