Denne nyhetsartikkelen er mer enn ett år gammel og kan være utdatert. Gå til nyhetsoversikten.

Velkommen til NM i foto 2021, del to, høstrunden.

NM i foto arrangeres over to runder. Første runde — våren 2021 — har innlevering 15. mars, mens andre runde — høsten 2021 — har frist 15. oktober.

Du må være medlem i Norsk Selskap for Fotografi, NSFF, og bosatt i Norge for å kunne delta. Hver autor kan totalt levere inn 12 bilder. Autor velger selv under hvilke tema og klasser bildene leveres inn. Digitale bilder ( = projeksjon) leveres via egen bildeopplasting på app.nsff.no. Sammenlagt resultat teller for Norgesmester. Egne regler gjelder for Årets klubb. Et utvalg av de premierte bildene vil inngå i årboken, som sendes alle NSFF-medlemmer.

Deltagergebyr

Betaling, kr 200,-, foretas ved registrering av deltagelse.
Deltagelse i ungdomsklassen er gratis.

Regler i PDF-format

Viktige punkter fra konkurransereglene

 • ALLE arbeider skal registreres FØR innlevering
 • Sørg for korrekt størrelse/ papirformat/ montasje
 • Sørg for korrekt merking av papirbilder (klikk her for mal)
 • Det skal fortrinnsvis foretas en samlet forsendelse av papirbilder fra hver fotoklubb, men vi tillater individuell innsending dersom det ikke er anbefalt å møtes på grunn av korona-pandemien.
 • Merk tidsfrist for bilder i papirklassene, som må være mottatt at konkurransevalget innen 15. oktober — din fotoklubb må ha bildene i god tid for felles innsending, sjekk derfor også når din fotoklubb må ha bidragene dine.

Klassedefinisjoner NM i foto

Tema «Fritt motiv»

 • Digital farge (inntil 3 enkeltbilder)
 • Digital monokrom (inntil 3 enkeltbilder)
 • Storformat papir (inntil 3 enkeltbilder)
 • Småformat papir (inntil 3 enkeltbilder)

Tema «Dokumentar / Fotojournalistikk»

 • Inntil 3 enkeltbilder digital (projeksjon)

Definisjon/ regler «Dokumentar / Fotojournalistikk»:

Et fotografi med minimale justeringer av det originale bildet, skal ikke være arrangert og framstå som naturlig. Bildet skal inneholde mennesker og/eller menneskeskapte element som viser mennesket sin tilstedeværelse i verden.  Flytting, tilføring eller fjerning av element i bildet er streng forbudt både i opptakssituasjonen og i etterbehandling, med unntak av beskjæring. Konvertering til gråskala svart/hvitt er tillatt, samt fjerning av støv, riper og støy for å restaurere den opprinnelige scenen.

Tema: «Natur»

 • Inntil 3 enkeltbilder digital (projeksjon)

Definisjon/ regler «Natur»:

Vi følger definisjonene/reglene til FIAP og PSA, se PDF. Ingen manipulering, ingen tegn til mennesker eller menneskeligskapte ting (hus, gjerder, ledninger, stolper, etc.).

Tema: «Selfie»

 • Inntil 3 enkeltbilder digital (projeksjon)

Definisjon/ regler «Selfie»:

Temaet er fri tolkning av «Selfie». Dette kan f.eks. være fotografering av personer/situasjoner som er involvert i selfie-aktivitet. Kreativitet både i opptakssituasjon og etterbehandling er tillatt. Om det blir levert inn selvportrett, må det gå fram av bildet at det er fotografen selv som er avbildet.

Ungdomsklassen

Åpen for NSFF-medlemmer til og med det året en fyller 25 år.

Tema, ungdomsklassen: «Fritt motiv»

 • Projeksjon farge og / eller monokrom
 • Totalt kan autor levere maksimalt 4 bilder

Årets klubb

Det kommer egen invitasjon og informasjon om Klubb-NM 2021.

Praktisk informasjon

Spørsmål angående konkurransen besvares kun ved henvendelse via e-post. Diskusjoner og spørsmål på f.eks. sosiale medier blir ikke nødvendigvis kommentert av Konkurranseutvalget.

Vær oppmerksom på at ved klubb-bytte i innleveringsperioden, kan det oppstå problem med utvalg av bildene til klubb-NM.

Innlevering av bilder i klassen «Digital»

Alle arbeider skal registreres og bildefil lastes opp på hovedsiden for registrering og innlevering. Ved stor pågang de siste dagene kan det av kapasitetsgrunner hende at noen ikke får levert, så levér i god tid – da er du sikker på å komme igjennom.

Innlevering av bilder i papirklassene

Alle arbeider skal registreres og bildefil lastes opp på hovedsiden for registrering og innlevering. Papirbilder skal ha etikett, bak og opp til venstre som foreskrevet i konkurransereglene. Klikk her for mal. Bilder i papirklassene sendes som samlet forsendelse fra hver klubb i henhold til konkurransereglene til:

NSFF Narvik
v/ Per Gunnar Mørk
Notveien 46
8520 ANKENES

Det er ikke nødvendig å sende ved liste/ rapport over innleverte bilder. Konkurranseutvalget henter ut dette direkte fra innleveringssystemet.

For at forsendelsen skal gå uten problem, bestill Norgespakke på Posten.no, skriv ut adresseetikett og lim/ teip den fast på pakken. Utydelig håndskrift er i mange tilfelle grunnen til forsinkede eller feilsendte pakker.

Når bildene er sendt i posten, må pakkens sporingsnummer sendes på mail til konkurranseutvalget@nsff.no. Husk å beregne god tid slik at pakken med bilder er framme innen fristen (opptil 7 virkedager postgang). Mail med sporingsnummer er samtidig en bekreftelse på at bildene er sendt. Papirbildene blir primært returnert til avsenderadressen på pakken (om den er lesbar), sekundært til klubben sin adresse.

Viktig: Send ikke bilder uten å ha lest konkurransereglene og sidene for info/hjelp/veiledning, da brudd på konkurransereglene medfører ekskludering og bildene vil da bli returnert uten å bli bedømt.

Juryering høsten 2021

Denne runden vil bli juryert i Polen under med Dorota Kycia som juryleder.

Tidsplan

 • august: innleveringen er åpnet
 • oktober: innleveringsfrist
 • desember: offentliggjøring av resultat (kan bli tidligere, om resultatene er klare)
 • desember: utsending av diplomer og medaljer