Denne nyhetsartikkelen er mer enn ett år gammel og kan være utdatert. Gå til nyhetsoversikten.

Alle NSFFs medlemmer venter på Årboka, naturlig nok. Det har tatt svært mye lenger tid å få den ferdig i år, og det bunner i mange forskjellige årsaker – både jobbrelatert, private hindre og hendelser, samt ekstra oppgaver (bl.a. med plutselig og nødvendig redesign og flytting av nettsidene til Nordisk Forbund For Fotografi). Med andre ord: tidsklemma ble for hard.

Det er mulig at det nedlegges for mye arbeid med årboka, som er helt og holdent manuelt arbeide. Dette må styret tenke litt gjennom, slik at fremtidens årbøker — om mulig — kan designes enklere og uten at det kreves så mange arbeidstimer som nå — og om det er mulig at arbeidet med Årboka kan fordeles på flere enn i dag.

Styret beklager at dette har tatt så lang tid, og det vil gå enda noen uker før den havner i postkassene.