Denne nyhetsartikkelen er mer enn ett år gammel og kan være utdatert. Gå til nyhetsoversikten.

Som en prøveordning tillates det i år å delta i NM i film med bildeserier med tilhørende musikk. Selv om fortellerstemmen kan utelates, kreves det altså som et minimum å ha et lydspor.

Fra La Jetée av Chris Marker

Fra filmen La Jetée av Chris Marker, en prisvinnende film som illustrerer effektiv utnyttelse av stillbilder i fiksjonsfilm.

En bildeserie er en serie stillbilder som spilles av i sekvens. Flere benevnelser brukes for dette, f.eks lysbildeserie, slide-show eller bildefortelling. NM får også inn digitale fortellinger, som er en litt mer avansert type bildefortelling, der det også kreves en fortellerstemme.

Det oppfordres til å sette sammen bildene på en slik måte at de fremstår som en fortelling (i utvidet forstand). Det oppfordres også til å eksperimentere med lydsporet, som ikke trenger være musikk, men kan være stemningslyd av stemmer og trafikk, lydeffekter, lydkulisser etc.

Nyttige verktøy

Det finnes utallige verktøy for å sette sammen bildeserier med lyd, også gratisverktøy. Her er lenke til noen: