Det nye året er godt igang og vi har startet forberedelser til årets Landsmøte. Dette vil bli avholdt den 17. april 2021, digitalt på Zoom.

  • Tidspunktet på dagen og link til møtet blir sendt ut etter påmeldingsfristen, som er 10. april 2021.
  • Frist for innsending av saker til styret for behandling på Landsmøtet er 6. mars 2021.

Klubbenes representanter bes følge linken i egen tilsendt e-postmelding og melde seg på så snart som mulig.

Vi minner samtidig om fristen for innsending av årsrapporter fra klubbene; 27. februar 2021. Mal finner dere på Box. Disse årsrapportene lagres av NSFF og er viktig dokumentasjon på klubbenes sammensetning og aktivitet.

Johnny Berg
Sekretariatsleder NSFF