Denne nyhetsartikkelen er mer enn ett år gammel og kan være utdatert. Gå til nyhetsoversikten.

Det nye året er godt igang og vi har startet forberedelser til årets Landsmøte. Dette vil bli avholdt den 17. april 2021, digitalt på Zoom.

  • Tidspunktet på dagen og link til møtet blir sendt ut etter påmeldingsfristen, som er 10. april 2021.
  • Frist for innsending av saker til styret for behandling på Landsmøtet er 6. mars 2021.

Klubbenes representanter bes følge linken i egen tilsendt e-postmelding og melde seg på så snart som mulig.

Vi minner samtidig om fristen for innsending av årsrapporter fra klubbene; 27. februar 2021. Mal finner dere på Box. Disse årsrapportene lagres av NSFF og er viktig dokumentasjon på klubbenes sammensetning og aktivitet.

Johnny Berg
Sekretariatsleder NSFF