Norgesmeister i foto 2020

Norgesmeister i foto 2020 er den som samanlagt har oppnådd flest poeng i vår- og haustrunden av NM. Også i år var det ein klar vinnar.