Denne nyhetsartikkelen er mer enn ett år gammel og kan være utdatert. Gå til nyhetsoversikten.

Alle oppdateringer i denne artikkel er samtidig med publisering sendt ut til klubbledelse og direktemedlemmer.

Tredje oppdatering, 15. april

Landsmøtet på søndag 19. april starter kl. 11.00 og vil vare max to timer. Møtelenke er i dag sendt ut til påmeldte via e-post.


Andre oppdatering, 22. mars

Det er viktig for oss å få gjennomført Landsmøtet, derfor har vi besluttet å bruke den digitale møteplattformen Zoom. Landsmøtet blir gjennomført digitalt søndag 19. april. Klokkeslett og andre nødvendige opplysninger blir sendt ut til klubbledelse og direktemedlemmer senere. Agenda og forslag er uforandret.

Klubbene kan allerede nå melde inn sin representant pr. e-post til leder@nsff.no. Det gjelder også eventuelle forhåndsstemmer.

Ta vare på dere selv og deres nærmeste!

Jan Erik Bamrud
Leder NSFF


Oppdatert 11. mars klokka 21.30

Nøye vurderinger av situasjonen gjennom kvelden, stadige nye restriksjoner fra landets kommuner, samt WHOs erklæring om at corona nå anses som en pandemi, gjør at styret i NSFF avlyser det planlagte Landsmøtet på Gardermoen lørdag 14. mars.

Vi beklager dette, men ønsker ikke at våre medlemmer risikerer karantene pga. deltagelse på Landsmøtet, eller at helse settes på prøve.

Styret vil nå prøve å finne en alternativ måte å gjennomføre Landsmøtet på. Informasjon kommer når noe er konkret.

Vi håper delegatene som har bestilt flybilletter kan få refundert noe av sine utlegg.

Jan Erik Bamrud
Leder NSFF