Denne nyhetsartikkelen er mer enn ett år gammel og kan være utdatert. Gå til nyhetsoversikten.

Som en formalitet publiseres denne artikkelen her på nsff.no. Det er i desember gått ut varsel til alle klubbers tillitsvalgte.

Landsmøte 2020

I henhold til vedtektene varsles herved om gjennomføring av Landsmøte 2020.

Regionkontakter: 14. mars kl. 09.30
Landsmøtedelegater: 14. mars kl. 11.30
Klubbledelse: 15. mars kl 09.30
Sted: Clarion Hotel & Congress Oslo Airport

Landsmøtet arrangeres årlig på et sted hvor logistikk- og kapasitetsbehov er dekket. Landsmøtet vil også innbefatte et regionkontaktmøte samt et klubbledermøte. NSFF ved styret ønsker at flest mulig klubber kan og vil være representert, og legger forholdene til rette for dette.

Frist for innsendelse av forslag til Landsmøtet er seks uker før møtedato, dvs. 1. februar.

Møtestruktur/program

LØRDAG 14. mars

  • kl 09.30–11.30: Regionkontaktmøte og registrering for landsmøtedeltagere
  • kl 11.30–12.30: Lunsj for alle deltagere
  • kl 13.00: Landsmøtet, fulgt av et dertil egnet foredrag og felles middag med sosialt samvær

SØNDAG 15. mars

  • kl 09.30–12.00 Klubbledermøte, avreise

Rubic AS, vår nye samarbeidspartner, vil informere grundigere om medlemsdatabasen og være tilstede for å svare på spørsmål.

Administrative forhold

Deltakelse dekkes som beskrevet på følgende betingelser:

  • At delegaten er på plass begge dager og deltar på Landsmøtet, samt på klubbleder- eller regionkontaktmøtet.

Opphold:
Ett – 1 – døgns opphold og måltider som beskrevet dekkes av NSFF for én – 1 – utsending fra hver klubb. Ytterligere delegater kan delta, men deres opphold dekkes da av den respektive klubb. For å kunne fremforhandle de beste priser er det viktig at styret i klubbene tar dette opp til behandling snarest og melder tilbake til NSFF om antall delegater de ønsker å sende.

Reise:
Reisen dekkes i sin helhet av de respektive klubber. Reise bør bestilles så tidlig som mulig for å kunne oppnå de gunstigste priser, spesielt for flyreise.

Meld fra til sekretariat@nsff.no om deltakelse med navn, klubb og verv – snarest, ikke vent med påmeldingen. Listen blir endelig så snart antallet plasser er fylt opp.