Denne nyhetsartikkelen er mer enn ett år gammel og kan være utdatert. Gå til nyhetsoversikten.

Velkommen til NM i foto 2019, del en, vårrunden.

NM i foto arrangeres over to runder. Første runde – våren 2019 – har innlevering 15. mars, mens andre runde – høsten 2019 – har frist 15. september.

Du må være medlem i Norsk selskap for fotografi, NSFF, og bosatt i Norge, for å kunne delta. Hver autor kan totalt levere inn 12 bilder. Autor velger selv under hvilke tema og klasser bildene leveres inn. Projeksjon ( = digitale filer) leveres via egen bildeopplasting. Sammenlagt resultat teller for Norgesmester. Egne regler gjelder for Årets klubb. De antatte/premierte bildene vil presenteres i en digital katalog; vinnerbildene blir i tillegg presentert i eget kapittel i NSFF Årbok.

Deltagergebyr

Betaling, kr 150,-, foretas ved registrering av deltagelse.
Deltagelse i ungdomsklassen er gratis.

Regler i PDF-format

Viktige punkter fra konkurransereglene

 • ALLE arbeider skal registreres FØR innlevering
 • Sørg for korrekt størrelse/papirformat/montasje
 • Sørg for korrekt merking av papirbilder
 • Det skal foretas en samlet forsendelse av papirbilder fra hver fotoklubb
 • Merk tidsfrist for bilder i papirklassene – din fotoklubb må ha bildene i god tid for felles innsending, sjekk derfor også når din fotoklubb må ha bidragene dine

Klassedefinisjoner NM i foto

Tema «Fritt motiv»

 • Projeksjon farge (inntil 3 enkeltbilder)
 • Projeksjon monokrom (inntil 3 enkeltbilder)
 • Fargepapir (inntil 3 enkeltbilder)
 • Monokrompapir (inntil 3 enkeltbilder)
 • Papirkolleksjon (1 kolleksjon på 3-5 bilder)

Tema «Natur»

 • Inntil 3 enkeltbilder projeksjon (digitalt)

Definisjon/regler «Natur»:

Vi følger definisjonene/reglene til FIAP og PSA, se PDF. Ingen manipulering, ingen tegn til mennesker eller menneskeligskapte ting (hus, gjerder, ledninger, stolper, etc.).

Tema: «Kreativt»

 • Inntil 3 enkeltbilder projeksjon (digitalt)

Definisjon/regler «Kreativt»:

Bruk av ulike teknikker enten ved opptakssituasjon eller i etterbehandling, for å tilføre bildet noe ut over «en rent teknisk perfekt rett-fram avbildning». Alle delbilder i et sammensatt bilde må være tatt av autor.

Ungdomsklassen

Åpen for NSFF-medlemmer til og med det året en fyller 25 år.

Tema, ungdomsklassen: «Fritt motiv»

 • Projeksjon farge og / eller monokrom
 • Totalt kan autor levere maksimalt 4 bilder

Årets klubb

Klubbene må gjøre et aktivt valg for å konkurrere om denne gjeve utmerkelsen. Av de totalt innleverte bildene fra klubben, må klubbens konkurranseansvarlig markere hvilke 20 bilder klubben skal delta med. Det er begrenset til fire bilder fra hver fotograf. Bilder for deltagelse i konkurransen Årets Klubb velges ut av konkurranseansvarlig i klubben i tidsperioden 16. mars til og med 23. mars.

NB! Nytt av året er at poengsummen i Årets klubb-konkurransen beregnes ut fra allerede oppnådde poeng i den ordinære NM-juryeringen. Bildene som velges ut blir altså ikke juryert på nytt, men det er fremdeles slik at det er klubben selv som velger hvilke 20 bilders poeng som skal tas med i summeringen (uten at man på det tidspunkt vet hvordan bildene er blitt bedømt).

Praktisk informasjon

Spørsmål angående konkurransen besvares kun ved henvendelse via e-post. Diskusjoner og spørsmål på f.eks. sosiale medier blir ikke nødvendigvis kommentert av konkurranseutvalget.

Vær oppmerksom på at ved klubb-bytte i innleveringsperioden, er det klubben du er medlem av i opplastingstidspunktet for hvert enkelt bilde som blir registrert (uavhengig av hva som står på innleveringsrapportene).

Innlevering av bilder i klassen «Projeksjon»

Alle arbeider skal registreres og bildefil lastes opp på hovedsiden for registrering og innlevering. Ved stor pågang de siste dagene kan det av kapasitetsgrunner hende at noen ikke får levert, så levér i god tid – da er du sikker på å komme igjennom.

Innlevering av bilder i papirklassene

Alle arbeider skal registreres og bildefil lastes opp på hovedsiden for registrering og innlevering. Papirbilder skal ha etikett, bak og opp til venstre som foreskrevet i konkurransereglene. Bilder i papirklassene sendes som samlet forsendelse fra hver klubb i henhold til konkurransereglene til:

Norsk Selskap for Fotografi – Narvik
Postboks 539
8507 NARVIK

Det er ikke nødvendig å levere med kopi av innleveringsrapporter. Konkurranseutvalget henter ut dette selv direkte fra innleveringssystemet.

For at forsendelsen skal gå uten problem, bestill Norgespakke på Posten.no, skriv ut adresseetikett og lim/teip den fast på pakken. Utydelig håndskrift er i mange tilfelle grunnen til forsinkede eller feilsendte pakker.

Når bildene er sendt i posten, må pakkens sporingsnummer sendes på mail til konkurranseutvalget@nsff.no. Husk å beregne god tid slik at pakken med bilder er framme innen fristen (opp til syv virkedagers postgang). Mail med sporingsnummer er samtidig en bekreftelse på at bildene er sendt.

Viktig: Send ikke bilder uten å ha lest konkurransereglene og sidene for info/hjelp/veiledning, da brudd på konkurransereglene medfører ekskludering og bildene vil da bli returnert uten å bli bedømt.

Juryering våren 2019

Alle klassene – både projeksjon og papir – blir juryert av den finske klubben Kuopip Camera Club. Disse deltar i juryen:

 • Petri Damstén, NSMIF/s, EFIAP/b
 • Merja Martikainen, NSMIF/s, EFIAP
 • Jukka Hartikainen, AFIAP
 • Kari Kumpulainen, AFIAP
 • Petteri Mussalo, EFIAP
 • Krista Nurmi, AFIAP
 • Juha Saastamoinen, AFIAP
 • Marc Sabat, AFIAP

Tidsplan

 • januar: innleveringen er åpnet
 • mars: innleveringsfrist
 • mars: frist for klubbene sin konkurranseansvarlige å velge bilder til klubb-NM
 • mai: offentliggjøring av resultat (kan bli tidligere, om resultatene er klare)
 • mai: utsending av diplomer og medaljer