Denne nyhetsartikkelen er mer enn ett år gammel og kan være utdatert. Gå til nyhetsoversikten.

For de som liker å delta i fotokonkurranser og ikke minst å samle poeng i disse kan det være av interesse å følge med på patronatene som tildeles av det Nordiske Forbundet For Fotografi; NFFF. Vi har tidligere listet opp en rekke av deres patronater for 2017, og det er nå kommet flere konkurranser med på denne listen. Den fullstendige og til en hver tid oppdaterte oversikten finner du på NFFF sine nettsider. Lykke til!

Når det gis patronat – eller «beskyttelse» – til en konkurranse, betyr det at arrangøren kan dele ut premier fra beskytteren som en del av konkurransen. Et patronat er samtidig en anerkjennelse av konkurransen. Du finner en oversikt over de patronater som NSFF tildeler på siden for Konkurranser.