Generelt om NM i foto

NB! Les alltid konkurransereglene (.pdf)! Dersom det ikke er overensstemmelse med hva som står på denne siden og konkurransereglene, er det alltid konkurransereglene som gjelder.

Det er to runder i NM i foto; første runde har innlevering 15. mars og andre runde 15. oktober. For å delta må du være medlem i Norsk Selskap For Fotografi, NSFF, via en fotoklubb eller som direktemedlem. Hver autor kan totalt levere inn totalt 12 bilder i hver runde og velger da selv hvilke tema/klasser bildene leveres inn i. Sammenlagt resultat vår+høst teller for Norgesmester. Egne regler gjelder for Årets klubb.

Bjarte Hoff, EsNSFF

Bjarte Hoff, EsNSFF

Leder for konkurranseutvalget, årbokredaktør

Administrerer NM i foto; innleveringer, frister og resultater. Finner, instruerer og er vert for juryen. Lager digitale presentasjoner av vinnerbildene.

konkurranser@nsff.no / nm@nsff.no

Medlem av Narvik kameraklubb

Om klassene

Husk å kontrollere reglene i gjeldende konkurranserunde, via knappen «Gjeldende invitasjon». Det kan leveres inntil tre bilder i hver klasse, men maksimalt 12 bilder totalt per fotograf per runde. Ungdomsklassen kjøres som en helt separat konkurranse. Det betyr at ungdomsmedlemmer kan levere 12 bilder til det ordinære NM, i tillegg til ungdomsklassen.

For vårrunden:

 • Fritt motiv, farge – digitalt.
 • Fritt motiv, monokrom – digitalt.
 • Natur – digitalt.
 • Kreativt – digitalt.
 • Småformat – print (A4, fritt motiv, farge og monokrom).
 • Storformat – print (A3/A3+, fritt motiv, farge og monokrom).
 • Kolleksjon – print. Det kan leveres en serie på 3–5 bilder med selvvalgt tema, på farge- eller monokrompapir i A4-størrelse. En kolleksjon teller som én innlevering («ett bilde» av de totalt 12 tillatte).
 • Ungdomsklassen: Kun fritt motiv – digitalt.

For høstrunden:

 • Fritt motiv, farge – digitalt.
 • Fritt motiv, monokrom – digitalt.
 • Natur – digitalt.
 • Kreativt – digitalt.
 • Bundet tema – digitalt. Se annet sted på denne siden for kommende temaer.
 • Småformat – print (A4, fritt motiv, farge og monokrom).
 • Storformat – print (A3/A3+, fritt motiv, farge og monokrom).
 • Ungdomsklassen: Kun fritt motiv – digitalt.

Definisjoner

Kreativt: bruk av ulike teknikker i etterbehandling, for å tilføre bildet noe ut over «en rent teknisk perfekt rett-fram avbildning». Alle delbilder i en eventuell kompositt må være tatt av autor.

Natur: vi følger definisjonene/reglene til FIAP og PSA. Ingen manipulering, ingen tegn til menneskeskapte ting (hus, gjerder, ledninger, stolper, etc).

Bundet tema, høstrunden:

 • Tema i NM høst 2020: «Eventyr»
 • Tema i NM høst 2021: «Selfie»

Innlevering av bilder

Alle arbeider skal registreres og bildefil lastes opp på konkurranseinnlevering funnet i medlemsseksjonen. Dette gjelder både print og digitalklasser.

 • Første trinn i opplasting er betaling av deltakergebyr via bankkort.
 • Se sidene for info/hjelp/veiledning for informasjon om fremgangsmåte for opplasting med mer.

Spesielt for printklassene

Registrering som ovenfor. Bilder i papirklassene sendes til Konkurranseutvalget som samlet forsendelse fra hver klubb. Adressen er:

Norsk Selskap for Fotografi – Narvik
v/ Bjarte Hoff
Straumsnesveien 118
8519 NARVIK

Mobilnummer for hentemelding: 917 30 287
Sporingsnummeret sendes via e-post til konkurranseutvalget@nsff.no.

Viktig: Send ikke bilder uten å ha lest konkurransereglene og sidene for info/hjelp/veiledning. Brudd på konkurransereglene medfører ekskludering, og bildene vil da bli returnert uten å bli bedømt.
Viktige punkter som omtales i konkurransereglene (listen er ikke utfyllende):

 • ALLE arbeider skal registreres FØR innlevering.
 • Husk riktig størrelse/papirformat/montasje.
 • Sørg for riktig merking av papirbilder, klikk her for mal for merkelapper.
 • I utgangspunktet sendes samlet forsendelse fra hver fotoklubb. På grunn av korona-situasjonen kan man i 2020 sende pakker med papirbilder individuelt, dersom det er vanskelig å sende felles fra klubben. Bildene blir i alle tilfelle returnert samlet til klubben etter fullført juryering.
 • Hold tidsfristen! Din fotoklubb må ha bildene i god tid for felles innsending, klubbene setter derfor egne frister.

Premiering

Ordinær premiering

I hver runde av NM i foto deles det i hver klasse ut én gullmedalje, inntil to sølvmedaljer og inntil tre bronsemedaljer. I tillegg gis det følgende sammenlagtpremier vår+høst:

 • Norgesmester i foto: Pokal med gullmerke, pluss gavekort fra CEWE Japan Photo på en verdi av kr. 5.000,-
 • Andrepremie: Gavekort fra CEWE Japan Photo på en verdi av kr. 3.000,- (inntil to)
 • Tredjeplass: Gavekort fra CEWE Japan Photo på en verdi av kr. 1.000,- (inntil tre)
 • Ungdomsmester i foto: Gavekort fra CEWE Japan Photo på en verdi av kr. 1.500,-
 • Andrepremie: Gavekort fra CEWE Japan Photo på en verdi av kr. 1.000,- (inntil to)
 • Tredjeplass: Gavekort fra CEWE Japan Photo på en verdi av kr. 500,- (inntil tre)
 • Årets klubb: Gavekort fra CEWE Japan Photo på en verdi kr. 5.000,-

Jan Baashus-Jessens plakett

Plaketten skal gis til det mest kreative bildet. Plaketten ble innført i Landskonkurransene (NM i foto) i 1984, opphørte i 1998, og gjenopptatt i 2011. Det er Oslo Kamera Klubb som ivaretar plakettene. Jan Baashus-Jessen er for øvrig en av de mest premierte i Landskonkurransene.

Leif Preus-prisen

Dette er en pokal som går til beste portrett.

Årets klubb

Innen syv dager etter innleveringsfristen kan klubbene plukke ut 20 bilder fra sine deltagende medlemmer for å konkurrere om den gjeve utmerkelsen «Årets klubb».

Klubbens konkurranseansvarlig – gjerne i samarbeid med en intern jury – foretar et utvalg blant de innleverte bildene for å markere hvilke 20 bilder klubben skal delta med. Deltagelse er begrenset til fire bilder per fotograf. 

Nærmere detaljer angående «Årets klubb» finner du her.

Ved bytte av klubb

Ved opplasting av bilder knyttes bildet til den klubben du er medlem i på opplastingstidspunktet. Dersom du senere skifter klubb – selv før konkurransens innleveringsfrist – vil bildene fortsatt være koblet opp mot den gamle klubben. Om du ønsker at resultatene skal kobles mot din nye klubb, må alle tidligere opplastede bilder og titler til den aktuelle konkurransen slettes og lastes opp på nytt (innen innleveringsfristen).

Spørsmål og problemer?

Problemer med innlevering/betaling? Kontakt sekretariat@nsff.no.
Generelle spørsmål angående regler og retningslinjer? Kontakt konkurranseutvalget@nsff.no.

Merk: Spørsmål angående konkurransen besvares best ved henvendelse på e-post. Diskusjoner og spørsmål på sosiale medier blir ikke nødvendigvis fanget opp og kommentert av konkurranseutvalget.