Konkurranseregler NM i film

NM i Film

NSFF arrangerer årlig Norgesmesterskap i film. Her finnes informasjon om klasser og regler for deltagelse.

MERK: Pga omstendigheter rundt COVID-19-pandemien har filmutvalget funnet det riktig å utsette innleveringfristen fra det opprinnelige 1. mai til 1. juni.

Norgesmesterskapet i film 2021 er et åpent mesterskap i ikke-kommersiell kortfilm i regi av Norsk Selskap for Fotografi (NSFF). I tillegg til medlemmer i NSFF, er mesterskapet er åpent for filmer laget på fritiden, uten økonomisk filmstøtte og lønnet stab, for ikke-kommersielt formål. Deltagere som daglig arbeider med filmproduksjon kan også delta, men filmen skal da være produsert i fritiden og ikke være laget i profesjonell sammenheng. Filmer laget ved filmskoler har ofte en lønnet stab, og vil på grunn av dette profesjonselementet ikke tillates å delta. Følgende kan altså delta:

 • NSFF-medlemmer
 • Elever ved filmskoler kan delta med filmer de lager utenom skoleprosjekter
 • Profesjonelle kan delta med film laget på fritiden

Det konkurreres i fire klasser: Dokumentar, Fiksjon, Åpen klasse og Bildeserie.
Deltageravgift:

 • NSFF-medlemmer: kr 150,-
 • Ikke NSFF-medlemmer: kr 250,-
Torkil Hansen

Torkil Hansen

Leder filmutvalget

Ansvarlig for filmaktivitet i NSFF. Administrerer NM i film: finner, instruerer og er vert for juryen, samler vinnerfilmene for fremvisning.

filmansvarlig@nsff.no

Medlem av Trondhjems kameraklubb

Konkurranseklasser

NM i film består av fire klasser:

1. Dokumentarfilm

Det anbefales at filmens lengde ikke overstiger 15 minutter. Hver autor kan delta med inntil tre filmer i hver klasse, samtidig som totalt antall filmer ikke må overstige seks filmer.

Premiering:

 • Én gullmedalje
 • Inntil to sølvmedaljer
 • Inntil tre bronsemedaljer
 • Inntil fem hederlige omtaler

Inntil 50 % av innsendte filmer blir antatt.

3. Åpen klasse

Det anbefales at filmens lengde ikke overstiger 15 minutter. Hver autor kan delta med inntil tre filmer i hver klasse, samtidig som totalt antall filmer ikke må overstige seks filmer.

Premiering:

 • Én gullmedalje
 • Inntil to sølvmedaljer
 • Inntil tre bronsemedaljer
 • Inntil fem hederlige omtaler

Inntil 50 % av innsendte filmer blir antatt.

2. Fiksjonsfilm

Det anbefales at filmens lengde ikke overstiger 15 minutter. Hver autor kan delta med inntil tre filmer i hver klasse, samtidig som totalt antall filmer ikke må overstige seks filmer.

Premiering:

 • Én gullmedalje
 • Inntil to sølvmedaljer
 • Inntil tre bronsemedaljer
 • Inntil fem hederlige omtaler

Inntil 50 % av innsendte filmer blir antatt.

4. Bildeserie

Det anbefales at filmens lengde ikke overstiger 15 minutter. Hver autor kan delta med inntil tre filmer i hver klasse, samtidig som totalt antall filmer ikke må overstige seks filmer.

Premiering:

 • Én gullmedalje
 • Inntil to sølvmedaljer
 • Inntil tre bronsemedaljer
 • Inntil fem hederlige omtaler

Inntil 50 % av innsendte filmer blir antatt.

Mer om Åpen klasse:

Åpen klasse dekker en rekke typer bidrag. I det følgende beskrives et utvalg sjangere som kan delta.

 • Hverdagsfilm er i de fleste tilfeller reportasjepreget, den blir gjerne til underveis i prosjektet. Familien eller vennegjengen står ofte sentralt i disse filmene. Råmaterialet kan være stillbilder, video, super-8 film, lydopptak, skannede dokumenter eller hva som helst. Fundamentet i filmen er historien og ikke sjelden en fortellerstemme. Hovedpoenget er at hverdagen blir tatt vare på for fremtidige generasjoner.
 • Minuttfilm skal, som navnet sier, vare i maksimum ett minutt (60 sekunder), inklusive for- og ettertekster. Overskridelse av tiden medfører diskvalifikasjon. Minuttfilm kan omhandle «hva som helst»; humor, drama, kunst, abstrakte uttrykk, animasjon eller lignende.
 • Digital fortelling er en kort film, gjerne 2-3 minutter lang, satt sammen av stillbilder (fotografier), og med en tilhørende fortellerstemme. Den kan unntaksvis inneholde korte filmsekvenser og det kan også brukes illustrasjoner og tegninger, og med tilhørende musikk eller lydeffekter. En digital fortelling fortelles i første-person, og har gjerne et tydelig budskap.
 • Musikkvideo er en sjanger med et bredt spekter av uttrykksformer, alt fra rene konsert- og studiopptak til kunstneriske og poetiske sammensetninger av filmatiske uttrykk og animasjoner.
 • Andre typer bidrag som kan leveres er animasjon, videoinstallasjon, kunstfilm, timelapse, mokumentar, opplæringsfilm etc.

Mer om Bildeserie:

En bildeserie er en serie stillbilder som spilles av i sekvens. Flere benevnelser brukes for dette, f.eks lysbildeserie, slide-show eller bildefortelling. NM får også inn digitale fortellinger, som er en litt mer avansert type bildefortelling, der det også kreves en fortellerstemme.

Som en prøveordning, tillates det i år å delta med bildeserier med tilhørende musikk. Selv om fortellerstemmen kan utelates, kreves det altså som et minimum å ha et lydspor. Det oppfordres til å sette sammen bildene på en slik måte at de fremstår som en fortelling (i utvidet forstand). Det oppfordres også til å eksperimentere med lydsporet, som ikke trenger være musikk, men kan være stemningslyd av stemmer og trafikk, lydeffekter, lydkulisser etc.

Annen premiering

Det konkurreres om tittelen Norgesmester i film, som blir den autoren som oppnår flest poeng.

 • Vinneren i hver klasse premieres med gavekort fra vår sponsor, CEWE Japan Photo.
 • Årets klubb premieres (gjelder kun NSFF-klubber).
 • Det gis NSFF-pokal til Norgesmester i film, Årets nykommer og Årets klubb.

Innlevering

Innlevering NSFF-medlemmer

Se video som viser hvordan filmen(e) leveres inn. HUSK! Trenger du hjelp, send en e-post til filmutvalget, som alltid er klar til å hjelpe.

Innlevering ikke-NSFF-medlemmer

 • Last ned dette skjemaet (.docx), fyll det ut og send til nmfilm@nsff.no.
 • Send filmen via Filemail eller tilsvarende tjeneste, til nmfilm@nsff.no.
 • Betal påmeldingsavgiften (kr 250,-) til bankkonto 1506.65.56392. Merk innbetalingen «NM i film». Hvis du betaler fra annen konto enn din egen må du også merke innbetalingen med ditt navn.
 • Innleveringsfrist i 2021 er 1. juni.

Trenger du hjelp, send en e-post til filmutvalget, som alltid er klar til å hjelpe.

Nasjonale plaketter

NSFF tildeler plaketter for oppnådde individuelle resultater i NM i Film (og NM i Foto) etter følgende skala:

 • Gullmedalje 10 poeng
 • Sølvmedalje 7 poeng
 • Bronsemedalje 5 poeng
 • Hederlig omtale 3 poeng
 • Antatt 1 poeng

Poengene i nasjonale konkurranser skal være oppnådd mens en var medlem i en klubb eller melder seg inn i en klubb i det inneværende året. Poengene i nasjonale konkurranser gjelder også i forhold til NSFF Hederstegn.

På bakgrunn av oppnådde poeng utdeles plaketter slik:

 • 25 poeng Bronseplakett
 • 50 poeng Sølvplakett
 • 100 poeng Gullplakett
 • 200 poeng Bronseplakett m/rød emalje
 • 300 poeng Sølvplakett m/rød emalje
 • 400 poeng Gullplakett m/rød emalje
 • 500 poeng Bronseplakett m/hvit emalje
 • 600 poeng Sølvplakett m/hvit emalje
 • 700 poeng Gullplakett m/hvit emalje
 • 800 poeng Bronseplakett m/mørk blå emalje
 • 900 poeng Sølvplakett m/ mørk blå emalje
 • 1000 poeng Gullplakett m/ mørk blå emalje

Det er ikke nødvendig å søke om nasjonale plaketter.