NM for klubber

NB! Les alltid konkurransereglene (.pdf)! Dersom det ikke er overensstemmelse med hva som står på denne siden og konkurransereglene, er det alltid konkurransereglene som gjelder.

Det er to runder i NM i foto for klubber; første runde har innlevering 22. mars og andre runde 22. oktober. For å delta må klubben være medlem i Norsk Selskap For Fotografi, NSFF. Sammenlagt resultat vår+høst teller for kåring av Årets klubb. Deltagergebyr er kr 200,- pr klubb.

Bjarte Hoff, EsNSFF

Bjarte Hoff, EsNSFF

Leder for konkurranseutvalget foto

Administrerer NM i foto; innleveringer, frister og resultater. Finner, instruerer og er vert for juryen. Lager digitale presentasjoner av vinnerbildene.

konkurranser@nsff.no / nm@nsff.no

Medlem av Narvik kameraklubb

Konkurranseregler NM for film- og fotoklubber

NSFF arrangerer årlig Norgesmesterskap for klubber, fordelt over to runder vår og høst med innleveringsfrist hhv. 22. mars og 22. oktober.

Dette er en lagkonkurranse som fra 2021 er uavhengig av NM i foto for enkeltmedlemmer. Konkurransen har egen opplasting, og bildene som deltar behøver ikke være innlevert til det individuelle NM. En tillitsvalgt i klubben leverer bildene på vegne av klubbens deltagere, og klubben avgjør selv hvordan disse bildene skal plukkes ut. Man kan f.eks. avholde en klubbkonkurranse, utnevne en konkurransekomité osv.

Dersom bildene ikke er levert innen fristen er klubben ikke å regne som deltager i NM for NSFFs film- og fotoklubber.

  • Kun klubber som er tilsluttet NSFF og som har betalt kontingent kan delta.
  • Klubber med minimum fem medlemmer kan delta.
  • Hver klubb deltar med 20 bilder.
  • Max fire bilder pr. autor.
  • Alle deltagerne på klubblaget må være registrert som medlem i klubben ved innleveringstidspunktet.
  • Hvert enkelt bilde gis poeng individuelt på en skala fra 0 til 10.
  • Det gis ingen individuelle medaljer eller premier.
  • Det deltas i to runder; vår og høst. Den klubb som har høyeste poengsum til sammen er Årets Klubb/ Norgesmester for klubber.

Innlevering av bilder

Alle arbeider skal registreres og bildefil lastes opp av en tillitsvalgt hos klubben, på konkurranseinnlevering funnet i medlemsseksjonen.

  • Første trinn i opplasting er betaling av deltakergebyr (kr 200,-) via bankkort.
  • Se sidene for info/hjelp/veiledning for informasjon om fremgangsmåte for opplasting med mer.

Premiering

Premiering offentliggjøres ved opprettelse av innlevering, eller senest 1 måned før innleveringsfrist. Årets Klubb får en pokal med inngravert NSFF emblem og diplom.

Spørsmål og problemer?

Problemer med innlevering/betaling? Kontakt sekretariat@nsff.no.
Generelle spørsmål angående regler og retningslinjer? Kontakt konkurranseutvalget@nsff.no.

Merk: Spørsmål angående konkurransen besvares best ved henvendelse på e-post. Diskusjoner og spørsmål på sosiale medier blir ikke nødvendigvis fanget opp og kommentert av konkurranseutvalget.