NM for klubber

Konkurranseregler NM for film- og fotoklubber

NSFF arrangerer årlig Norgesmesterskap for fotoklubber, fordelt over to runder vår og høst med innleveringsfrist hhv. 23. mars og 23. oktober.

Dette er en lagkonkurranse som er uavhengig av NM i foto for enkeltmedlemmer, og man kan derfor benytte samme bilder til denne. Bildene velges ut blant de allerede innleverte bildene fra klubbens medlemmer til NM i foto. Klubbens konkurranseansvarlig har ansvar for at det blir gjort, direkte i NSFFs konkurransedatabase. Denne utvelgelsen skal skje ved at klubbens konkurranseansvarlig logger seg inn på nsff.no senest syv dager etter innleveringsfristens utløp og følger den veiledning som da vil gis. Klubbene er selv ansvarlig for å stille med en intern jury som skal bistå konkurranseansvarlig under utvelgelsen.

Dersom bildene ikke er valgt ut innen fristen er klubben ikke å regne som deltager i NM for NSFFs film- og fotoklubber.

  • Kun klubber som er tilsluttet NSFF og som har betalt kontingent kan delta.
  • Klubber med minimum fem medlemmer kan delta.
  • Hver klubb deltar med 20 bilder som er valgt ut blant innleverte bilder.
  • Max fire bilder per autor.
  • Kun bilder fra den ordinære NM-konkurransen, ikke fra ungdomsklassen (merk at ungdommer kan delta i både ordinær og ungdomsklasse samtidig).
  • Bildene blir ikke blir juryert på nytt, men deltar med den poengsum de oppnår i den individuelle NM-juryeringen. Disse poengene er ikke kjent på det tidspunkt klubben foretar utvalget.
  • Det deltas i to runder; vår og høst. Den klubb som har høyeste poengsum til sammen er Årets Klubb/Norgesmester for klubber.
  • Premiering offentliggjøres ved opprettelse av innlevering, eller senest 1 mnd. før innleveringsfrist